Bankowość – słownik pojęć

Bankowość – słownik pojęć


Umowa o kredyt hipoteczny to często kilkunastostronicowy dokument, w którym bank używa wielu nieznanych przeciętnemu obywatelowi zapisów i sformułowań. Dobrze jest je wcześniej poznać aby uniknąć pułapek i rozczarowań, pojawiających się zazwyczaj już w trakcie obowiązywania umowy.

Okazuje się wtedy, że wiele kruczków prawnych i niejasności, ukrytych zostało w zawiłościach umowy, której wielu z kredytobiorców nie decyduje się nawet przeczytać, co jest ruchem szczególnie nieodpowiedzialnym. Oto kilka wybranych przykładów takich „bankowych” pojęć.

Prowizja banku

Zysk/wynagrodzenie, które bank otrzymuje od razu z tytułu udzielonego kredytu hipotecznego. Jest to opłata jednorazowa, płatna przy podpisywaniu umowy kredytowej lub przed uruchomieniem kredytu. W zależności od banku może być skredytowana (kwota prowizji jest wtedy doliczana do kredytu) i nie trzeba jej odrębnie uiszczać, co jest wygodnym rozwiązaniem dla klienta.

Raty kredytu

Mogą być annuitetowe/równe lub malejące. Zaciągając kredyt hipoteczny możemy zdecydować się na spłatę rat w systemie rat równych (annuitetowych) lub malejących. Warto zapoznać się z symulacjami bankowymi, gdyż każdy z tych rodzajów rat jest inny, i inaczej się rozkłada w czasie. Płacimy równe odsetki przez cały czas umowy lub malejąco, czyli na początku umowy wyższe, a z czasem coraz mniejsze. Należy go dopasować do indywidualnych możliwości finansowych klienta.

Wibor

Stopa procentowa używana w systemie bankowym, po jakiej banki w Polsce są skłonne udzielać kredytów między sobą. Jak wiadomo, często mniejsze banki pożyczają pieniądze w większych stopach procentowych, aby móc zachować płynność finansową oraz zarabiać na różnych produktach finansowych. Wibor ustalany jest codziennie i na różne okresy: jeden dzień, tydzień, miesiąc, 3 miesiące i rok. W przypadku kredytów hipotecznych większość banków stosuje Wibor 3 miesięczny, czyli tzw. WIBOR 3M.

Przed podpisaniem umowy kredytowej zdecydowanie warto, a wręcz koniecznym jest zapoznanie się z najważniejszymi pojęciami ich dotyczącymi. W czasach w których wiedza jest na wyciągnięcie ręki, zdobycie niezbędnych informacji jest wyjątkowo proste i warte wykonania.