Przelew gotówkowy – co to znaczy?

Przelew gotówkowy – co to znaczy?


Mimo iż przelew gotówkowy nie jest terminem regulowanym przez prawo ani używanym w bankowości, zdarza się spotkać z nim na stronach poświęconych finansom. Tłumaczymy co mają na myśli osoby mówiące o przelewach gotówkowych. Jak się okazuje, ten pozorny błąd ma swój sens.

Co to jest transakcja gotówkowa?

Transakcjami gotówkowymi nazywamy wszelkie transfery pieniężne, których dokonuje się za pomocą monet lub banknotów. To właśnie te formy środków pieniężnych uznaje się powszechnie za gotówkę, w odróżnieniu od czeków czy weksli, również mogących służyć za środki płatnicze. Dodatkowo wraz z cyfryzacją bankowości nie musimy już posiadać znaków pieniężnych w celu opłacenia towarów i usług, bowiem wystarczy przyłożyć kartę do terminala płatniczego, więc i to stoi w opozycji do gotówki.

Z powyższej definicji wynika, że transakcją gotówkową będzie zakup towarów w sklepie przy użyciu fizycznych pieniędzy wyjętych z portfela. Dokonamy jej również wówczas, gdy wypłacimy realne banknoty z bankomatu albo je tam wpłacimy. Przyniósłszy środki finansowe do banku i zdeponowawszy je na koncie, również będziemy mieli do czynienia z transakcją gotówkową. Aby to zrobić, musimy dysponować fizycznym znakiem pieniężnym. Tak nie jest już z przelewem, będącym całkowicie inną formą przekazania pieniędzy.

Przelew jest w swojej naturze transakcją bezgotówkową

Przelew bankowy jest klasycznym przykładem transakcji bezgotówkowej. Do jego wykonania nie używa się fizycznych pieniędzy, a wszystko opiera się na dyspozycjach dokonywanych przez internet lub za pomocą zleceń na druczkach składanych w placówkach bankowych. W grę nie wchodzą tutaj banknoty czy monety, które zdecydowanie nie są później przewożone między bankiem a bankiem. Wszystko odbywa się w systemach komputerowych, które śledzą przepływ gotówki i odnotowują go w uniwersalnych systemach elektronicznych. Dzięki temu możemy liczyć na błyskawiczne transfery, dokonywane chociażby z pomocą systemu elixir express.

Innymi transakcjami bezgotówkowymi są chociażby płatności kartą z pomocą kodu CVV czy BLIKIEM w aplikacji mobilnej. Nazwiemy tak też zlecenia stałe na opłatę rachunków albo abonamentów. W nich również nie używa się fizycznych pieniędzy, co w tradycyjnym ujęciu jest podstawą bezgotówkowości. Ale skoro wszystko jest tak jasne i zerojedynkowe, czemu napotykamy niekiedy na pojęcie “przelew gotówkowy”? Nie jest to ani fanaberia bankierów albo marketingowców, ani też językowy lapsus. To zwyczajna potrzeba językowa, którą termin ten doskonale zaspokaja.

Gotówka w języku potocznym ma też inne znaczenie

Należy pamiętać, że w czasach przed powstaniem elektronicznej bankowości gotówka oznaczała pieniądze “gotowe”, takie jak monety i banknoty, stojące w opozycji do bardziej zaawansowanych środków, takich jak czeki czy weksle. Dziś również słowo to pełni taką funkcję, będąc dla wielu osób prostym przeciwieństwem finansowania różnych rzeczy przez kredyt lub brania ich na raty. Mówi się tak nawet wówczas, gdy kwota przekazywana jest przelewem, czyli formą de facto bezgotówkową. Oczywiście w słowniku pojęć bankowości tego nie znajdziemy, ale w mowie potocznej to jak najbardziej sensowny konstrukt językowy.

O ile “przelew gotówkowy” w regulaminie promocji bankowej, konkursu czy umowy pożyczkowej powinien wzbudzić naszą podejrzliwość, szczególnie jeśli nie jest w żaden sposób zdefiniowany, tak w artykułach kierowanych do zwyczajnych konsumentów jak najbardziej ma sens. Odwołuje się bowiem do znaczenia, które funkcjonuje w języku potocznym i ma nie tylko logiczne wytłumaczenie, ale pełni również ważną funkcję językową. Zwraca uwagę na element przelewu, który może być w poszczególnych kontekstach bardzo istotny. Jakie to sytuacje?

Przelew gotówkowy oznacza przelew środków, które należą do posiadacza

Przelew gotówkowy oznacza zatem taki przelew, w którym przekazywana jest cała kwota, dostępna do wykorzystania przez odbiorcę natychmiast i w dowolnym celu. Używający tego sformułowania chcą zwrócić uwagę nie na formę samych pieniędzy, lecz właściwość opłaty czy też transferu. Mają być one przekazane w jednej części, bez rat czy innych form rozkładania płatności, a także pochodzić bezpośrednio od płacącego/przekazującego, a nie banku udzielającego kredytu. Bardzo podobnie pod względem językowym działa to przy kredycie gotówkowym, gdzie chodzi nie o fizyczne przekazanie pieniędzy, lecz przekazanie ich do dowolnej dyspozycji klienta.

Dobrym przykładem byłby tu zakup mieszkania “za gotówkę”. Oczywistą rzeczą jest fakt, że nie chodzi o przyniesienie kilkuset tysięcy złotych w torbach sportowych, lecz opłacenie całości z góry, bez zaciągania zobowiązań hipotecznych. Nieco inna sytuacja ma z kolei miejsce w opisach bankowych promocji, gdzie premia za założenie konta w formie przelewu gotówkowego oznacza po prostu przyznanie nagrody pieniężnej, a nie w formie bonu, karty podarunkowej czy zwrotu za płatności (moneyback). W obu tych przypadkach sformułowanie “przelew gotówkowy” ma jednak sens!