Ustawa o kredycie hipotecznym

Ustawa o kredycie hipotecznym


W 2017 roku weszła w Polsce do stosowania tzw. ustawa o kredycie hipotecznym. Dokument ten będzie miał przełomowe znaczenie dla kredytobiorców, gdyż wprowadza szereg rozwiązań, których dotychczas brakowało na polskim rynku kredytowym lub rozwiązania te były regulowane jedynie szczątkowo w różnych rozproszonych aktach prawnych.

Najważniejsze zmiany

Kluczową zmianą jest powstanie obowiązku informowania klientów o dostępnej ofercie kredytów hipotecznych już od momentu, kiedy potencjalny klient wykaże tzw. wstępne zainteresowanie produktem. Placówka bankowa będzie musiała najpierw przedstawić informacje ogólne – to znaczy jakie rodzaje kredytów hipotecznych oferuje – następnie będzie zobowiązana szczegółowo wyjaśnić charakterystykę poszczególnych kredytów.

Ponadto, co jest bardzo istotne z punku widzenia klienta, banki będą zobowiązane bardzo rzetelnie informować o ryzyku wzrostu stóp procentowych. Klient ma prawo a wręcz obowiązek dostać na piśmie jasną informację nie tylko o tym jaka będzie wysokość raty dziś, ale też ile wyniesie przy wzroście stóp procentowych. Często informacje te nie są omawiane w sposób jawny, a klient dowiaduje się o istnieniu tego zjawiska dopiero podczas spłacania rat i zauważalnym ich wzroście. Niektóre z banków mogą przedstawiać alternatywne rozwiązanie w postaci kredytu o stałej stopie oprocentowania. Niestety dziś te oferty tego typu to rzadkość, a w dodatku są mało atrakcyjne.

Jako końcowy etap, kredytodawca będzie miał obowiązek dostarczyć klientowi formularz informacyjny, który będzie spersonalizowany. To znaczy będzie uwzględniał informacje przekazane przez klienta i prezentował dopasowaną do jego potrzeb ofertę.

Formularz taki, otrzymany w kilku placówkach bankowych ma ułatwić potencjalnemu klientowi porównanie kilku ofert z kilku placówek. Ma zawierać takie dane jak między innymi koszty związane z udzieleniem kredytu, odsetki i inne istotne szczegóły, które będą przedstawione w sposób rzetelny oraz przede wszystkim jawny. Wpłynie to na ułatwienie podjęcia decyzji oraz na zminimalizowanie nieuczciwych praktyk bankowych.