Ustawa o kosztach pożyczek

Ustawa o kosztach pożyczek


Nowe zmiany dla konsumentów, którzy chcą sięgnąć po pożyczki pozabankowe. Czy coś zmieni nowa ustawa o kosztach? Początek października przyniósł nie tylko chłód i szarość za oknem, ale również zmiany w sferze pożyczkowej. Pytanie tylko czy zmiany, które za kilka miesięcy zaczną obowiązywać wyjdą na dobre konsumentom.

Po wielu miesiącach przygotowań wreszcie mamy jasność, 11.10 weszła ustawa regulująca rynek pożyczek pozabankowych. Zmiany mają dotyczyć przede wszystkim kosztów pożyczek udzielanych przez instytucje pozabankowe. Ograniczenie pozaodsetkowych kosztów pożyczki do maksymalnie 25% kwoty wypłaconej pożyczkobiorcy oraz do 30% za każdy rok umowy mają obowiązywać od marca 2016r. Pozaodsetkowe koszty kredytu rozumiane są jako wszelkie koszty, poza odsetkami, poniesione przez konsumenta podczas trwania umowy. Tak więc po wejściu w życie przepisów, już na etapie rozmyślań o zaciągnięciu pożyczki będziemy znali maksymalny koszt zaciągnięcia zobowiązania. Można więc założyć, że dzięki ustawie antylichwiarskiej wzrośnie bezpieczeństwo klienta firmy pożyczkowej.

Opłacalność firm pożyczkowych

Firmy oferujące, krótkoterminowe pożyczki na 30 czy 60 dni, będą miały ogromny problem z tym, aby ich działalność przynosiła zyski. W chwili obecnej wiele się mówi o gigantycznych kosztach przy zaciąganiu chwilówek, jednakże nikt z nas tak naprawdę nie wiem czym to jest spowodowane. Lwia część wszystkich kosztów związanych z chwilówkami, które przychodzi płacić nam, konsumentom jest wynikiem wysokich podatków. Firmy pożyczkowe muszą więc odpowiednio opracować biznes plan, z dokładnymi wyliczeniami, aby zorientować się czy w tej sytuacji ich istnienie będzie opłacalne.

Ustawa reguluje również wymogi co do wysokości kapitału własnego firmy pożyczkowej – min. 200 tys. zł oraz formy własności tychże firm jako spółka akcyjna lub z o.o.

Ograniczenia kosztów chwilówek

Od dnia 11.03.2016r wszystkie łączne koszty pożyczek nie będą mogły przekraczać równowartości kwoty pożyczonej przez konsumenta. Warto zaznaczyć, iż limity te nie dotyczą kart kredytowych oraz debetów uruchamianych w kontach bankowych. Ograniczenie zostanie wprowadzone również na wysokość odsetek wynikających z opóźnień w spłacie zobowiązania. Do tej pory dla firmy pożyczkowych wysokie koszty związane z prolonagatą czasu spłaty kredytu pozabankowego były pewnego rodzaju zabezpieczeniem, dzięki temu konsumenci starali się zaciągnięte zobowiązanie oddać terminowo. Wraz z wejście ustawy kwestie terminowych spłat mogą stać się dużym problemem. Po zmianach maksymalna wysokość odsetek pobranych za opóźnienie w spłacie wynosić będzie sześciokrotność stopy lombardowej NBP.

Historia kredytowa a chwilówka

W myśl ustawy regulującej rynek pożyczkowy instytucje, które zbierają informacje o naszych zadłużeniach będą miały możliwość przekazywania informacji o naszych wcześniejszych zobowiązaniach firmom pożyczkowym po wcześniej wyrażonej przez nas zgodzie. Tak więc znacznie zwiększy się pula informacji przekazywanych do instytucji pozabankowych.

Znaczącym jest fakt, iż instytucje pożyczkowe, w tym również banki będą miały obowiązek przesyłania informacji dotyczących istotnych zmian jakie zaszły w obrębie naszej pożyczki, to znaczy takich jak choćby jej spłata do biura kredytowego w terminie do 7 dni. Z kolei biuro kredytowe ma kolejnych 7 dni na aktualizację informacji. W konsekwencji 14 dni po spłacie zobowiązania, taka informacja powinna zostać uaktualniona. Skutki zmian cały rynek pożyczkowy oraz konsumenci odczuje z początkiem 2016r. Prawdopodobnie ocenić poprawność ustawy będziemy mogli w drugiej połowie roku.