Ułatwienie dla kredytobiorców

Ułatwienie dla kredytobiorców


Ustawa o kredytach hipotecznych wprowadzona w Polsce w życie w 2017 roku, przewiduje bardzo dogodne rozwiązanie dla przyszłego klienta, a mianowicie możliwość do odstąpienia od umowy bez żadnych dodatkowych kosztów.

Klient będzie miał na to 14 dni od dnia jej zawarcia. Następnie będzie miał 30 dni (od dnia odstąpienia) na zwrot pożyczonej kwoty. Należy jednak pamiętać, że za okres w którym korzystaliśmy lub mieliśmy do dyspozycji pożyczkę hipoteczną, trzeba będzie uiścić należne odsetki. Jednakże, oprócz odsetek, bank nie będzie mógł pobierać żadnych dodatkowych prowizji czy opłat z tego tytułu.

Wcześniejsza spłata kredytu

Inną nowością i ułatwieniem dla kredytobiorców jest to, że będzie można spłacić kredyt wcześniej, bez żadnych dodatkowych opłat. Jedynymi odstępstwami od zasady jaką przewiduje ustawa, kiedy to kredytodawca będzie mógł żądać prowizji za przedterminową spłatę, to sytuacje, kiedy nastąpi ona przed upływem trzech lat od dnia zawarcia umowy lub nastąpi w okresie, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała. W pozostałych przypadkach spłata pożyczki długoterminowej przed terminem będzie dla klienta całkowicie bezpłatna

Problemy ze spłatą

Kolejna nowość, którą przewidzieli polscy ustawodawcy jest skierowana do tych klientów sektora bankowego, którzy z jakiś przyczyn nie są w stanie spłacać kredytu i w związku z tym są zmuszeni do sprzedaży mieszkania. Do tej pory mieszkanie takiego klienta sprzedawał bank, który udzielił kredytu, teraz będzie mógł się tym zająć sam właściciel. Jeżeli bank nie umożliwi klientowi dogodniejszej formy spłaty kredytu lub taka możliwość nie wpłynie na spłatę zobowiązania, kredytodawca przed podjęciem działań egzekucyjnych powinien umożliwić klientowi sprzedaż nieruchomości na wolnym rynku.

Wprowadzona ustawa ma na celu ochronę konsumentów rynku kredytowego i zapewnienie im możliwie najwyższej ochrony przed niekorzystnymi zachowaniami ze strony kredytodawców. Mimo wszystko wciąż należy zachowywać ostrożność w trakcie podejmowania finansowych zobowiązań na długie lata oraz czytać uważnie podpisywane z bankiem umowy.