Słowniczek kredytowy – Definicje pojęć

Słowniczek kredytowy – Definicje pojęć


Każdy klient banku starający się o jakąkolwiek pożyczkę, a w tym o kredyt hipoteczny, powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzę o pojęciach, których będzie używał pracownik banku w trakcie rozmowy o kredycie. W innym przypadku może dojść do nieporozumienia a co najgorsze do zawarcia niezrozumiałej i niekorzystnej umowy. Zdobycie podstawowej wiedzy w tym temacie wydaje się być niemalże obowiązkiem w przypadku chęci podjęcia zobowiązania finansowego na wiele lat.

Czytając broszury reklamujące kredyty hipoteczne często natrafiamy na określenia, których nie rozumiemy. Część tych pojęć może mieć różne znaczenie, co jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Oto niektóre z tych określeń:

Karencja

Mamy z nią do czynienia w przypadku kredytów hipotecznych wypłacanych w transzach (na zakup mieszkania na rynku pierwotnym, budowy domu lub remontów). Polega ona na zawieszeniu spłaty części kapitałowej raty (płacimy tylko odsetki) do czasu wypłacenia całego kredytu. Najprościej można to wytłumaczyć w ten sposób, że bank nie każe spłacać kapitału od uruchomionej wcześniej części kredytu, ponieważ klient i tak przyjdzie do banku uruchomić kolejną transzę.

Kredyt netto i brutto kredytu

To kwota, którą kredytobiorca otrzymuje do dyspozycji. Kwota kredytu brutto to kredyt netto powiększony o opłaty około kredytowe, np. prowizję dla banku, ubezpieczenia kredytu, koszt wyceny nieruchomości oraz ewentualne inne koszty kredytu hipotecznego.

Wskaźnik LTV (loan to value)

Określa stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości w ujęciu procentowym. W większości banków wskaźnik ten ma bardzo duży wpływ na oprocentowanie kredytu hipotecznego. Im wyższe LTV tym wyższe oprocentowanie kredytu.

To tylko niektóre z pojęć z którymi warto się zapoznać, zanim pojawimy się w placówce bankowej aby porozmawiać z jej pracownikiem o kredycie hipotecznym. Internet to narzędzie w którym znaleźć można ogrom artykułów, wiedzy oraz opinii i doświadczeń innych ludzi. Skorzystanie z tego narzędzia i nabycie odpowiedniej z pewnością pomoże w uniknięciu uwikłania się w niekorzystną umowę z bankiem.