Ochrona klientów banku

Ochrona klientów banku


Do momentu wejścia w życie w 2017 roku ustawy regulującej rynek kredytów hipotecznych, na rodzimym polskim rynku produktów finansowych, istniała dość duża swoboda dotycząca zarówno różnego rodzaju pośredników jak i samych firm pożyczkowych.

Ustawa robi z tym względny porządek i wprowadza nadzór nad pośrednikami, a także wprowadza rejestr firm pożyczkowych i pośredników kredytu konsumenckiego. Pośrednicy kredytowi zostali włączeni do rejestru podmiotów rynku finansowego w rozumieniu ustawy regulującej działalność Rzecznika Finansowego, co oznacza, że ten będzie mógł w odniesieniu do nich podejmować działania.

Zasady postępowania związane z ustawą działalności Rzecznika Finansowego

Jeśli konsument będzie miał zastrzeżenia do działania pośrednika, to będzie mógł złożyć do niego reklamację. Jeśli pośrednik jej nie uzna, będzie można zwrócić się do Rzecznika Finansowego, albo o przeprowadzenie tzw. postępowania interwencyjnego lub polubownego. Jeśli sprawa znajdzie swój finał w sądzie, Rzecznik może wesprzeć klienta w trakcie trwania procesu sądowego.

Kolejną zasadą wprowadzaną za pomocy ustawy jest zasada, zgodnie z którą kredytów zabezpieczonych hipotecznie będą mogły udzielać wyłącznie banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Ten zapis ustawowy ma na celu wyeliminowanie przypadków wykorzystywania niewiedzy osób poszukujących pożyczek poprzez przejmowanie ich nieruchomości. Jest to istotne, gdyż prawo w naszym kraju nie zakazuje podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, a właśnie taką formułę przybierają transakcje przeprowadzane przez oszustów.

Ustawa o kredytach hipotecznych to pierwszy tak kompleksowy dokument tej rangi, mający za cel ochronę potencjalnych wieloletnich klientów banków. Jej celem jest ochrona konsumentów oraz zapewnienie im wysokiego poziomu ochrony. Każdy kto zawiera umowę o kredyt związany z nieruchomościami będzie mógł liczyć na zawarcie bardziej przejrzystej umowy i rynek kredytodawców względnie oczyszczony z nieuczciwych usługodawców. Niemniej jednak nie zwalnia to kredytobiorcy z zachowania szczególnej ostrożności podczas zawierania umowy kredytowej.