Niższy podatek? To możliwe, dzięki ulgom i odliczeniom

Niższy podatek? To możliwe, dzięki ulgom i odliczeniom


Roczne rozliczenie to obowiązek każdego, kto prowadzi własną firmę i osiąga jakikolwiek dochód. Zrezygnowanie z tego typu działalności nie zwalnia ze złożenia deklaracji podatkowej, ale co zrobić, żeby podatek był niższy? Dziś o ulgach i odliczeniach, które Ci przysługują.

O rozliczeniu podatkowym, czyli kilka słów wstępu

Rozliczenie roczne przedsiębiorców (więcej o tym w artykule: Planujesz założyć własną firmę? Oto 5 podstawowych błędów, których powinieneś unikać) opiera się na deklaracji PIT-36 lub PIT-36L. Formularze te jednak często ulegają zmianom, dlatego zanim dokona się ich tworzenia warto zwrócić uwagę to, czy druk, który trzymamy w ręku jest aktualny – w przypadku PIT-36 to wersja 23, a PIT-36L wersja 12.

Jakiejkolwiek z deklaracji byś się nie podjął, wiedz, że powinieneś dostarczyć ją do wybranego urzędu skarbowego nie później niż do 30 kwietnia roku kolejnego po tym, którego dotyczy zeznanie. W 2017 roku dzień ten jest dniem wolnym, więc termin składania deklaracji zostaje przedłużony do 2 maja.

Składki na ubezpieczenia. Zsumuj i odlicz

Składki z ubezpieczenia społecznego odliczane są całościowo, w pełnej wysokości, tuż po zsumowaniu, jednak te, z tytułu zdrowotnych tylko w 7,75% od podstawowej wartości składki. Oczywiście w deklaracji uwzględniamy te, zapłacone wyłącznie w okresie roku poprzedniego.

Ulga internetowa. Tylko przez dwa lata

Ulga na Internet przysługuje każdemu podatnikowi i odliczana jest od dochodu. Aktualna jest jednak wyłącznie przez okres dwóch lat i pod jednym warunkiem – ulga ta nie może być nalicza w latach wcześniejszych.

Liczy się jedynie wartość rachunków, wynikających z korzystania z Internetu

Od podatku nie możesz odliczyć kosztów instalacji połączenia, jej rozbudowy czy modernizacji ani obsługi technicznej w przypadku pojawienia się problemów z łączem. Jednak wartość, której możesz pozbyć się z kosztów to aż 760 zł w skali roku, a jedyne czego potrzebujesz to faktury i rachunki potwierdzające ten stan rzeczy.

Ulga rehabilitacyjna. Nie bój się z niej korzystać

Jesteś osobą niepełnosprawną lub ktoś z Twojej rodziny nie jest zdolny do samodzielnego funkcjonowania w pełnym zakresie? Masz prawo do odliczenia tak zwanej ulgi rehabilitacyjnej. Wydatki poniesione z jej tytułu muszą obejmować koszty wynikające z ułatwienia codziennego funkcjonowania takiej osoby, leczenia lub rehabilitacji.
Odliczenie ulgi rehabilitacyjnej niemożliwe jest jeśli dochód ten podlegał już innym formom finansowania lub kiedy dochód osoby niepełnosprawnej przekroczył kwotę 9 120 zł w ciągu całego roku podatkowego.