Który bank jest najlepszy dla używanego kredytu samochodowego?

Który bank jest najlepszy dla używanego kredytu samochodowego?


Czy trudno jest uzyskać pożyczkę na samochód używany?

Rozejrzyj się za kredytami na samochód używany

Uczciwa lub słaba ocena kredytowa nie oznacza, że nie możesz otrzymać pożyczki-według danych Experian, w IV kwartale 2019 roku średni wynik kredytowy osób uzyskujących kredyty na używane samochody wynosił 661. Jednak poprawa wyniku przed złożeniem wniosku o pożyczkę może pomóc w zakwalifikowaniu się do niższej stopy procentowej.

Jak działa kredyt na samochód używany?

Pożyczki samochodowe działają poprzez zapewnienie zryczałtowanej sumy pieniędzy na zakup samochodu. Następnie samochód należy do Ciebie i możesz nim jeździć, jednocześnie dokonując miesięcznych spłat kredytu (wraz z odsetkami) w czasie. Do czasu całkowitej spłaty pożyczki, pożyczkodawca posiada tytuł własności samochodu i może go przejąć, jeśli zalegasz z płatnościami.

Jak mogę pożyczyć pieniądze na zakup samochodu??

Przy pożyczce samochodowej od osoby prywatnej, pożyczkodawca pożycza pieniądze na zakup samochodu od prywatnego sprzedawcy. Musisz wybrać samochód, który chcesz kupić przed złożeniem wniosku o finansowanie. Jeśli pożyczka zostanie zatwierdzona, pożyczkodawca zazwyczaj płaci sprzedawcy lub właścicielowi zastawu kwotę, którą jesteś winien, a następnie spłacasz pożyczkodawcę, wraz z odsetkami, w okresie trwania pożyczki.

Ile lat może mieć samochód, aby otrzymać pożyczkę?

Zazwyczaj bank nie sfinansuje żadnego pojazdu starszego niż 10 lat, nawet jeśli masz dobry kredyt. Jeśli nie masz dobrego kredytu, możesz mieć trudności z uzyskaniem finansowania przez bank, nawet na nowy samochód. Ale banki są dalekie od ostatniej opcji, jeśli chodzi o pożyczki samochodowe.

Jakie jest dobre oprocentowanie kredytu na samochód używany?

Średnie oprocentowanie według typu oceny kredytowej dla zakupu nowego i używanego samochodu
Kategoria wyniku kredytowego Średnie APR dla nowego samochodu Średnie oprocentowanie kredytu na samochód używany
Subprime (501 do 600) 10.87% 17.29%
Non-prime (601 do 660) 6.70% 10.48%
Prime (661 do 780) 3.56% 5.58%
Super Prime (781 do 850) 2.40% 3.71%

1 rząd więcej

Jak długo należy finansować samochód używany?

Dlatego Edmunds zaleca 60 miesięcy kredyt samochodowy, jeśli możesz sobie z tym poradzić. Dłuższa pożyczka może mieć bardziej smakowitą miesięczną płatność, ale wiąże się z wieloma wadami, jak omówimy później. Tendencja ta jest gorsza w przypadku kredytów na samochody używane, gdzie nieco ponad 80% terminów kredytów na samochody używane wynosiło ponad 60 miesięcy.

Jaki wynik kredytowy jest potrzebny, aby kupić samochód?

661 lub więcej
Ogólnie rzecz biorąc, pożyczkodawcy szukają pożyczkobiorców z przedziału prime lub lepszego, więc będziesz potrzebował wyniku w wysokości 661 lub wyższy aby zakwalifikować się do większości konwencjonalnych kredytów samochodowych.