Kto może ubiegać się o kredyt COVID-19 Economic Injury Disaster Loan?

Kto może ubiegać się o kredyt COVID-19 Economic Injury Disaster Loan?


Jakie są nowe zmiany w programie COVID-19 Economic Injury Disaster Loan??

Kluczowe ogłoszone zmiany obejmowały: Zwiększony limit COVID EIDL. SBA podniosło limit COVID EIDL z $500,000 do $2 milionów. Fundusze pożyczkowe mogą być wykorzystane na wszelkie normalne wydatki operacyjne i kapitał obrotowy, w tym płace, zakup sprzętu i spłatę zadłużenia.

Czy firmy muszą rozpocząć płatności z funduszy EIDL podczas pandemii COVID-19?

W komunikacie, SBA powiedział, że małe firmy i nie-for-profit, które otrzymały fundusze EIDL nie muszą rozpocząć płatności na pożyczkę do 30 miesięcy po dacie notatki. Odsetki od pożyczek będą nadal naliczane podczas okresu odroczenia. Kredytobiorcy EIDL mogą dokonywać wcześniejszych spłat kredytu.

Co to jest SBA COVID-19 Eidl cap?

Kluczowe ogłoszone zmiany obejmowały: Increased COVID EIDL Cap. SBA podniosło limit COVID EIDL z $500,000 do $2 milionów. Fundusze pożyczkowe mogą być wykorzystane na wszelkie normalne wydatki operacyjne i kapitał obrotowy, w tym płace, zakup sprzętu i spłatę zadłużenia.

Czy kwalifikuję się do wyjątku lub czy mogę ubiegać się o wyjątek od wymogu szczepienia COVID-19?

Zobacz pełną odpowiedź

Kategorie nieobywateli, nieimigrantów, które spełniają kryteria wyjątku na mocy proklamacji i zamówienia CDC obejmują: Osoby przebywające w podróży dyplomatycznej lub oficjalnej rządu zagranicznego Dzieci poniżej 18 roku życia Osoby z udokumentowanymi przeciwwskazaniami medycznymi do otrzymania szczepionki COVID-19 Uczestnicy niektórych badań nad szczepionką COVID-19 Osoby, którym wydano wyjątek humanitarny lub nadzwyczajny Osoby z ważnymi wizami [z wyłączeniem wiz B-1 (biznesowych) lub B-2 (turystycznych)], które są obywatelami obcego kraju o ograniczonej dostępności szczepionki COVID-19. Członkowie U.S. Siły zbrojne lub ich małżonkowie lub dzieci (poniżej 18 roku życia). Członkowie załogi morskiej podróżujący na podstawie wizy nieimigracyjnej C-1 i D Osoby, których wjazd byłby w interesie narodowym, zgodnie z ustaleniami sekretarza stanu, sekretarza transportu lub sekretarza bezpieczeństwa wewnętrznego (lub osób przez nich wyznaczonych)

Co to jest COVID-19 BA.5 podwariant?

BA.5 i BA.4, oba podwarianty wariantu Omicron, który przetoczył się przez świat w czasie zimy, są najbardziej zdolnymi wersjami wirusa jeszcze przy unikaniu odporności z poprzednich infekcji i szczepionek.

Czy Omicron to podwarianty BA.4 i BA.5 bardziej surowe?

Chociaż rozprzestrzeniają się szybciej niż inne, BA.4 i BA.5 nie stwierdzono, aby powodowały poważniejsze choroby, według lekarzy. “Naprawdę nie ma wyraźnych dowodów na to, że są one bardziej lub mniej prawdopodobne, aby ludzie chorowali i powodowali ciężkie choroby i śmierć” – stwierdził Montefiori.

Dlaczego CDC zmieniło wytyczne dotyczące COVID-19??

Koncentrują się na pomaganiu ludziom w lepszym zrozumieniu ich ryzyka oraz tego, jak chronić siebie i innych. A to obejmuje, jakie działania należy podjąć, jeśli jesteś narażony na COVID i co zrobić, jeśli jesteś chory lub test pozytywny. Te nowe zalecenia mają naprawdę pomóc w zapobieganiu ciężkim chorobom.