Kto kwalifikuje się do pożyczki PPP?

Kto kwalifikuje się do pożyczki PPP?


Kto nie jest uprawniony do pożyczki PPP?

Pożyczka PPP na pierwsze ciągnięcie, jeśli nie masz pracowników

(Jeśli używasz 2020 do obliczania kosztów wynagrodzeń i nie złożyłeś jeszcze deklaracji 2020, wypełnij ją i oblicz wartość.) Jeśli ta kwota jest powyżej 100 tys. dolarów, zmniejsz ją do 100 tys. Jeśli zarówno twój zysk netto, jak i dochód brutto wynoszą zero lub mniej, nie kwalifikujesz się do pożyczki PPP.

Czy osoby fizyczne mogą ubiegać się o PPP?

Aby ubiegać się o pożyczkę PPP jako osoba samozatrudniona lub niezależny wykonawca, musisz spełnić następujące kryteria: Musi działać przed 15 lutego 2020 r. Musi mieć dochód z samozatrudnienia, jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako niezależny wykonawca. Musi mieszkać w Stanach Zjednoczonych.

Czy pożyczki PPP są nadal dostępne 2022?

Jeszcze jest czas na złożenie wniosku o umorzenie pożyczki PPP dla wielu odbiorców. Na dzień 24 kwietnia 2022 roku 96% kredytów PPP z 2020 roku i 81% kredytów PPP z 2021 roku zostało całkowicie lub częściowo umorzonych. Tak wynika z najnowszego raportu SBA Forgiveness Platform Lender Submission.

Co się stanie, jeśli otrzymasz pożyczkę PPP i nie masz firmy?

Nielegalne jest składanie fałszywych oświadczeń instytucji finansowej, więc gdybyś kłamał na temat pożyczki PPP, mógłbyś zostać oskarżony o to przestępstwo federalne. Ten czyn jest karalny w sekcji 1014 i jeśli zostaniesz skazany, możesz spotkać się z dość wysoką grzywną wraz z karą pozbawienia wolności do 30 lat.

Czy PPP wraca 2022?

Jeśli nigdy nie otrzymałeś pożyczki PPP i zastanawiasz się, czy będzie kolejna pożyczka PPP na 2022 r, wydaje się to bardzo mało prawdopodobne. Nic nie zostało ogłoszone.

Czy pożyczka PPP jest dla osób samozatrudnionych?

Aby zakwalifikować się do pożyczki PPP, osoby samozatrudnione muszą spełniać następujące kryteria: Prowadziłeś działalność na dzień 15 lutego 2020 r. Jesteś niezależnym wykonawcą, jedynym właścicielem, lub inną kwalifikowaną klasyfikacją biznesową z dochodem z samozatrudnienia. W 2020 roku, złożyłeś Schedule C lub Form 1040.

Czy można uzyskać kredyt w PPP bez pracowników?

Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub niezależnych wykonawców bez pracowników, maksymalna możliwa pożyczka PPP wynosi zatem 20 833 USD, a cała kwota jest automatycznie kwalifikuje się do przebaczenia jako udział w rekompensacie właściciela.