Kredyt gotówkowy. W jaki sposób bank ocenia zdolność finansową przedsiębiorcy?

Kredyt gotówkowy. W jaki sposób bank ocenia zdolność finansową przedsiębiorcy?


Możesz być pewien – żaden bank nie udzieli kredytu bez wcześniejszej analizy Twojej sytuacji finansowej i jednocześnie bez pewności, czy będziesz w stanie spłacić wszystkie jego raty. W jaki sposób bank tego dokonuje? O tym w dzisiejszym artykule.

Niezależne decyzje banku

Patrząc na kredyt od strony prawnej, wygląda to tak, że bank oferuje klientowi zawarcie umowy kredytowej, a sam klient odpowiada, składając bankowi jak najbardziej zachęcającą ofertę. Najczęściej potwierdza i uwiarygadnia ją szeregiem umów i wniosków potwierdzających jego obecną sytuację finansową. Bank odpowiada na dwa sposoby – decyzją o odmowie lub akceptacją.

Co ciekawe, nie istnieją żadne zapisy prawne, ułatwiające czy choćby umożliwiające przewidzenie reakcji banku. Ta wynika najczęściej z indywidualnych odczuć pracownika, z którym będziesz miał do czynienia i sposobu, w jaki zdecydujesz się go przekonać.

Zdolność kredytowa – to podstawa

Co oznacza to pojęcie? Najprościej mówiąc, zdolność klienta do spłaty podjętego kredytu – zarówno podstawowej kwoty, jak i odsetek wynikających z czasu trwania tej operacji. Zgodnie z artykułem 70 ustawy 1 prawa bankowego, Ty, jako przedsiębiorca zainteresowany wzięciem kredytu, a więc jako klient, zobowiązany jesteś do przygotowania i przedłożenia stosownych dokumentów, których bank zażąda.

Czym bank kieruje się przy podjęciu decyzji? To tajemnica

Nie istnieją bowiem żadne prawidłowości prawne ani kryteria, które by to w jasny sposób opisywały. Banki same decydują i wybierają sposób, według którego działają. Co więcej, w momencie odrzucenia Twojego wniosku niekoniecznie chcą przyznawać, z jakiego powodu ta decyzja została podjęta. Jednak na podstawie różnych badań i wywiadów z potencjalnymi kredytobiorcami można stwierdzić, że:

Podstawą jest Twoja historia kredytowa i informacje uzyskane w Biurze Informacji Kredytowej

To, czego banki nie mówią

Przy tworzeniu oceny Twojej sytuacji kredytowej nie liczy się wyłącznie zdolność kredytowa. Oczywiście placówki bankowe kierują się takimi kryteriami, do których nigdy się nie przyznają, a są to m.in.

  • miejsce zamieszkania,
  • wiek,
  • stan cywilny.

Badania prasowe z ubiegłego roku wskazują, że niektóre banki sprawdzają nawet portale społecznościowe swoich klientów

Jesteś przedsiębiorcą? Licz się z dodatkowymi trudnościami

Przedsiębiorcy na drodze kredytowej i bankowej nie mają łatwo (wspominaliśmy o tym w artykule: Planujesz założyć własną firmę? Oto 5 podstawowych błędów, których powinieneś unikać). Spotykają się z dodatkowymi utrudnieniami wynikającymi z nie tak łatwej do określenia zdolności kredytowej i sposobów finansowania nie tak typowych, jak w przypadku osoby fizycznej.