Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej – KBIG

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej – KBIG


Istnieje kilka baz dłużników. Jedną z nich jest Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej. Stanowi własność szwajcarskiej spółki pod nazwą Grupy CRIF. Czym zajmuje się KBIG i jakich informacji udziela?!

Co to jest KBIG S.A? Nie tylko baza dłużników

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej to jeden z rejestrów dłużników w Polsce. Firma powstała w 2003 roku. Dzięki niej gromadzone są informacje na temat przedsiębiorców, jak też na temat konsumentów – podobnie z resztą, jak w przypadku Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

KBIG podobnie jak Biuro informacji Kredytowej, nie jest jedynie bazą dłużników. W 2013 roku firma otrzymała zgodę Ministra Gospodarki na przetwarzanie i przekazywanie danych gospodarczych na temat zgromadzonego przez KBIG scoringu. Może więc zawierać również pozytywne informacje o podmiotach gospodarczych. Scoring KBIG wpływa na dostępność kredytów i pożyczek również za granicą.

Misją firmy jest budowanie zaufania pomiędzy kontrahentami. W tym celu zapewnia dostęp do informacji na temat podmiotów gospodarczych. Pomaga też w ocenie ryzyka transakcji między nimi. Dzięki zmniejszeniu ryzyka strat, przedsiębiorcy pracują w bardziej przyjaznej atmosferze. Aby uzyskać informacje z tej bazy dłużników, należy zalogować się na stronie internetowej biura. Następnie należy wybrać odpowiednią dla siebie ofertę .

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej – spółka CRIF Services

Obecnie KBIG S.A. należy do spółki CRIF AGW. Nazwa została zmieniona w 2006 roku, kiedy spółka zmieniła właściciela. Jej główna siedziba mieści się w Szwajcarii. Polska siedziba znajduje się w Krakowie. Oprócz Polski, KBIG działa też m.in. na terenie Niemiec i Austrii.

KBIG współpracuje m.in. z:

 • operatorami telekomunikacyjnymi,
 • firmami leasingowymi,
 • firmami pożyczkowymi,
 • towarzystwami ubezpieczeniowymi,
 • gminami i samorządami,
 • bankami,
 • konsumentami,
 • przedsiębiorcami.

Łatwo zauważyć, że Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej cieszy się dużym zaufaniem wielu osób. To z kolei świadczy o tym, że KBIG stanowi rzetelne źródło informacji na temat podmiotów w miejscach swojej działalności.

Kto może sprawdzić informacje w KBIG S.A? Jakie informacje są udostępniane?

Baza Krajowego Biura Informacji Gospodarczej jest źródłem informacji na temat wiarygodności finansowej zarówno osób prywatnych, jak i firm. Weryfikacja kontrahentów następuje na podstawie zapytania. Podstawą do niego będzie NIP lub PESEL partnera biznesowego, którego chcemy sprawdzić.

Każdy przedsiębiorca i konsument może sprawdzić tzw. raport o sobie lub raport z rejestru zapytań. Pierwszy zawiera informacje gospodarcze. Drugi pozwala zorientować się, które podmioty sprawdzały danego przedsiębiorcę w ciągu informacji. Umożliwia też podejrzenie raportów udostępnionych tym podmiotom przez KBIG. Przedsiębiorcy mogą też poprosić KBIG o udostępnienie pozytywnej informacji na swój temat.

Informacje można wykupić w abonamencie rocznym. Cennik w zależności od rodzaju abonamentu waha się od 290 do 590 zł. W jego ramach można wykupić m.in.:

  • dopisanie pozytywnej informacji o sobie,
  • od 3 do 10 informacji w miesiącu,
  • raport o sobie,
  • raport z rejestru zapytań,
  • wzór wezwania do zapłaty z rygorem umieszczenia KBIG,

Podstawową funkcją KBIG jest informowanie kontrahentów o innych zobowiązaniach klientów. Ujawnianie takich informacji jest motywacją dla regularnego spłacania przez nich zobowiązań. To z kolei pozwala na eliminowanie nieuczciwych kontrahentów nie tylko na terenie Polski, ale też za granicą.

Jeden raport ze wszystkich BIG-ów. Czy to możliwe?

Biuro Informacji Gospodarczej prowadzone przez CRIF Services oferuje także możliwość sprawdzenia informacji zbiorczej. To pozwala na znacznie szybsze poznanie swojej sytuacji gospodarczej. Dzięki temu uzyskamy kompleksowe informacje na temat kontrahentów.

Raport z każdego Biura Informacji Gospodarczej jest wyceniany oddzielnie. Niezależnie od rodzaju abonamentu, dodatkowy koszt może wynieść od 6 zł do 90,15 zł. Dodatkowe produkty KBIG to także:

   • możliwość wysłania do dłużnika pisemnego zawiadomienia o dopisaniu do KBIG – listem zwykłym lub poleconym,
   • możliwość wysłania takiego samego listu za granicę,
   • możliwość śledzenia sytuacji finansowej dowolnego przedsiębiorcy.

KBIG dla konsumentów i administracji. Jakie informacje są ujawniane?

Omawiane Biuro Informacji Gospodarczej nie oferuje produktów jedynie dla podmiotów gospodarczych. Mogą z nich korzystać również konsumenci i pracownicy administracji.

Konsumenci mogą w KBIG sprawdzić m.in. informacje na temat przedsiębiorstwa, z którego usług zamierzają skorzystać. Warto tutaj zajrzeć np. podpisując umowę z biurem podróży lub z deweloperem przy zakupie mieszkania. Przy składaniu wniosku niezbędny będzie numer NIP.

Konsumenci również mogą korzystać z monitoringu gospodarczego i udostępniać pozytywną historię. Abonament miesięczny dla konsumentów kosztuje od 150 zł do 450 zł. miesięcznie. Zawiera podobne usługi jak w przypadku przedsiębiorców.

Administracja we współpracy z KBIG ma możliwość korzystania z wszystkich informacji zgromadzonych w biurze. Istnieje tu także możliwość włączenia pozytywnych wiadomości na swój temat i ujawniania zobowiązań wobec urzędów. Cennik dla urzędów administracyjnych to w zależności od wybranego abonamentu – od 99 do 590 złotych miesięcznie.

Negatywna informacja w KBIG

Jak wszystkie BIG-i, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej też jest bazą dłużników. Nieuczciwy bądź niewypłacalny przedsiębiorca może zostać tam wpisany, kiedy:

   • termin wymagalności zobowiązania przeciągnął się o co najmniej 30 dni,
   • przedsiębiorca posiada min. 500 zł zobowiązania,
   • minął przynajmniej miesiąc od czasu wysłania listem poleconym wezwania do zapłaty o możliwości wpisania do KBIG.

Istnieje możliwość wpisania dłużnika do KBIG na podstawie wyroku sądowego. W tym przypadku musi minąć przynajmniej 14 dni od czasu wezwania do zapłaty listem poleconym.

Jak wspomniano powyżej, do tej bazy dłużników może zostać wpisany również konsument. W tym przypadku kwota zobowiązania musi wynosić minimum 200 złotych. Inne zasady pozostają takie same.