Jakie są zalety subsydiowanego kredytu studenckiego?

Jakie są zalety subsydiowanego kredytu studenckiego?


Czy spłacasz kredyt niesubsydiowany czy subsydiowany??

subsydiowany
Spłata oparta na dochodach

Rząd spłaca odsetki od subsydiowanych pożyczek podczas nauki w szkole do sześciu miesięcy po jej ukończeniu. Subsydiowane pożyczki mają niższe stopy procentowe niż niesubsydiowane pożyczki. Niesubsydiowane pożyczki mogą być wykorzystane do ukończenia szkoły.

Czy muszę spłacać pożyczkę z dopłatami??

Skutecznie otrzymujesz swoją odpowiedzialność za spłatę tych odsetek “uchyloną” z subsydiowaną pożyczką w tych okresach czasu. Po rozpoczęciu spłaty rząd przestaje płacić za te odsetki, a kwota spłaty obejmuje pierwotną kwotę pożyczki oraz odsetki naliczane od tego momentu.

Można spłacać subsydiowane pożyczki podczas nauki w szkole?

Nie poniesiesz żadnych dodatkowych opłat za rozpoczęcie spłaty przed ukończeniem studiów. Jeśli nie ukończyłeś szkoły, twoje bezpośrednie subsydiowane pożyczki nie są oprocentowane. Ważne jest, aby zauważyć, że rząd federalny płaci odsetki za Twoje pożyczki z dopłatą bezpośrednią, gdy jesteś na studiach lub w trakcie odroczenia.

Jaki rodzaj pożyczki jest najlepszy dla studentów uczelni wyższych?

Subsydiowana pożyczka to najlepsza opcja. Przy tych pożyczkach rząd federalny płaci za ciebie odsetki, gdy jesteś na studiach.

Jak zakwalifikować się do subsydiowanego kredytu studenckiego?

Kwalifikowalność bezpośredniej pożyczki subsydiowanej

Posiadają ważny numer ubezpieczenia społecznego. Być studentem studiów licencjackich z udokumentowaną potrzebą finansową. Być zapisanym na co najmniej połowę etatu w szkole, która uczestniczy w federalnym programie pomocy studenckiej. Być zapisanym w kwalifikującym się programie stopnia lub certyfikatu.

Czy istnieje limit na subsydiowane pożyczki?

Jeśli jesteś studentem studiów licencjackich, maksymalna łączna kwota bezpośrednich subsydiowanych i niesubsydiowanych pożyczek, które możesz pożyczyć w każdym roku akademickim wynosi od 5,500 do 12,500 dolarów, w zależności od roku w szkole i statusu zależności.

Czy powinienem wziąć niesubsydiowaną pożyczkę??

Jeśli subsydiowane pożyczki studenckie nie pokryją całego kosztu Twojej edukacji, lub jeśli po prostu nie możesz udowodnić potrzeby finansowej, wtedy niesubsydiowane pożyczki są drogą do zrobienia. Chociaż będziesz płacić więcej odsetek, nadal będziesz mieć wiele opcji płatności dostępnych po ukończeniu studiów.