Jakie są wytyczne dotyczące kredytu FHA??

Jakie są wytyczne dotyczące kredytu FHA??


Jakiej oceny kredytowej potrzebuję, aby zakwalifikować się do FHA?

Dla osób zainteresowanych ubieganiem się o pożyczkę FHA, wnioskodawcy są teraz zobowiązani do posiadania minimalnego wyniku FICO w wysokości 580, aby zakwalifikować się do korzyści z niskiej zaliczki, która jest obecnie na poziomie około 3.5 procent. Jeśli twój wynik kredytowy jest poniżej 580, jednak nie jesteś koniecznie wykluczony z kwalifikowalności kredytu FHA.

Czy trudno jest uzyskać zatwierdzenie dla pożyczki FHA?

Pożyczka FHA wymaga tylko 3.5% zaliczki, 43% stosunek długu do dochodu i 580 punktów kredytowych. Można ubiegać się o kredyt FHA z oceną kredytową już od 500 punktów. Ale jeśli twój wynik kredytowy jest między 500 a 579, to będziesz potrzebował co najmniej 10% na zaliczkę.

Dlaczego FHA nie zatwierdzi domu?

Nieruchomości mogą znajdować się zbyt blisko potencjalnych zagrożeń

Jeśli dom znajduje się zbyt blisko wysokociśnieniowego gazociągu, przewodów elektrycznych wysokiego napięcia, operacji górniczych lub wiertniczych lub innych zagrożeń, zatwierdzenie pożyczki przez pożyczkodawcę może nie być możliwe.

Jakie są nowe wytyczne FHA na rok 2022??

2022 Limit FHA dla Kalifornii to $420,680 i wzrasta do $970,800 w hrabstwach o wysokich kosztach dla nieruchomości jedno-jednostkowych. 2022 Limit FHA dla Kalifornii dla nieruchomości 2 jednostkowych wynosi $538,650 i idzie do $1,243,050 dla hrabstw o wysokich kosztach.

Jaki jest stosunek długu do dochodu dla FHA??

43%
Wymagany wskaźnik zadłużenia do dochodu FHA

Z FHA, jesteś ogólnie wymagane, aby mieć DTI z 43% lub mniej, choć różni się ona w zależności od wyniku kredytowego. Aby być bardziej szczegółowym, Twój wskaźnik DTI na przednim końcu (tylko miesięczne płatności hipoteczne) powinien wynosić 31% lub mniej, a Twój wskaźnik DTI na tylnym końcu (wszystkie miesięczne płatności zadłużenia) powinien wynosić 43% lub mniej.

Co nie przejdzie kontroli FHA?

Ogólna struktura nieruchomości musi być w wystarczająco dobrym stanie, aby zapewnić bezpieczeństwo jej mieszkańcom. To znaczy, że poważne uszkodzenia strukturalne, przecieki, wilgoć, gnicie lub uszkodzenia spowodowane przez termity może spowodować, że nieruchomość nie przejdzie inspekcji. W takim przypadku należy dokonać napraw, aby kredyt FHA mógł ruszyć do przodu.

Jaki jest najwyższy wskaźnik zadłużenia do dochodów dla FHA??

Kredyty FHA to kredyty hipoteczne wspierane przez U.S. Federalna Administracja Mieszkaniowa. Kredyty FHA mają łagodniejsze wymagania co do oceny kredytowej. Maksymalny wskaźnik DTI dla kredytów FHA wynosi 57%, chociaż jest to ustalane indywidualnie dla każdego przypadku.