Jakie są wady i zalety kredytu FHA??

Jakie są wady i zalety kredytu FHA??


Czy FHA jest lepszy od konwencjonalnego??

Konwencjonalna pożyczka jest często lepsza, jeśli masz dobry lub doskonały kredyt, ponieważ twoja stopa hipoteczna i koszty PMI spadną. Ale kredyt FHA może być idealny, jeśli Twój wynik kredytowy jest w wysokich-500 lub niskich-600. Dla kredytobiorców o niższych kredytach, FHA jest często tańszą opcją.

Jaka jest przewaga pożyczki FHA nad pożyczką konwencjonalną??

Pożyczki FHA wymagają niższa minimalna zaliczka i niższa ocena kredytowa niż wiele kredytów konwencjonalnych. Pożyczki FHA są przeznaczone dla kredytobiorców o niskich lub umiarkowanych dochodach, którzy w przeciwnym razie nie mogliby zakwalifikować się do kredytu konwencjonalnego. Te korzyści sprawiają, że są one popularne wśród pierwszych homebuyers.

Czy to dobry pomysł, aby uzyskać pożyczkę FHA??

Ogólnie rzecz biorąc, Pożyczki FHA mogą być dobrym rozwiązaniem, jeśli masz mniej pieniędzy odłożonych na zaliczkę i/lub masz poniżej średniej punktacji kredytowej.

Czy kredyty FHA mają wyższe oprocentowanie?

Stawki FHA będą wyższe niż konwencjonalne, gdy kredytobiorca ma niską ocenę kredytową. Chociaż kredyty FHA pomagają uczynić własność domu bardziej przystępną, niska punktacja kredytowa oznacza wysokie ryzyko dla kredytodawców FHA. W rezultacie, nakładają one korekty stóp procentowych w oparciu o wynik kredytowy kredytobiorcy.

Czy płacisz PMI dla kredytów FHA?

Pożyczki hipoteczne FHA nie wymagają PMI, ale wymagają one opłaty za ubezpieczenie hipoteczne (Up Front Mortgage Insurance Premium) oraz opłaty za ubezpieczenie hipoteczne (MIP), które należy zapłacić zamiast tego. W zależności od warunków kredytu mieszkaniowego, większość dzisiejszych kredytów FHA będzie wymagała MIP przez 11 lat lub przez cały okres trwania kredytu hipotecznego.

Jak trudno jest uzyskać kredyt FHA??

Pożyczka FHA wymaga jedynie 3.5% zaliczki, 43% stosunek długu do dochodu i 580 punktów kredytowych. W rzeczywistości można ubiegać się o kredyt FHA, mając tak niski wynik kredytowy jak 500. Ale jeśli Twój wynik kredytowy jest pomiędzy 500 a 579, to będziesz potrzebował co najmniej 10% na zaliczkę.

Czy kredyt FHA wpływa na Twój kredyt?

Wymagania dotyczące wyniku FICO dla kredytu FHA mogą się różnić

Ale zasady pożyczek FHA nie są jedynymi, które wpływają na ocenę kredytową-kredytodawca uczestniczący w programie FHA może wymagać wyższej punktacji FICO i może mieć dodatkowe zasady dotyczące historii kredytowej kredytobiorcy.