Jakie są minusy FHA??

Jakie są minusy FHA??


Czy lepiej wybrać FHA czy konwencjonalny??

Konwencjonalna pożyczka jest często lepsza, jeśli masz dobry lub doskonały kredyt, ponieważ twoje oprocentowanie i koszty PMI pójdą w dół. Ale pożyczka FHA może być idealna, jeśli twój wynik kredytowy jest w wysokich-500 lub niskich-600. Dla kredytobiorców o niższej zdolności kredytowej, FHA jest często tańszą opcją.

Dlaczego wybrałbyś FHA zamiast konwencjonalnego??

Kredyty FHA wymagają niższej minimalnej zaliczki i niższej punktacji kredytowej niż wiele kredytów konwencjonalnych. Pożyczki FHA są przeznaczone dla kredytobiorców o niskich lub umiarkowanych dochodach, którzy w przeciwnym razie nie mogliby zakwalifikować się do kredytu konwencjonalnego. Te korzyści sprawiają, że są one popularne wśród osób kupujących dom po raz pierwszy.

Czy kredyty FHA mają wyższe oprocentowanie?

Stawki FHA będą wyższe niż konwencjonalne, gdy kredytobiorca ma niską ocenę kredytową. Chociaż pożyczki FHA pomagają uczynić własność domu bardziej przystępną, niskie wyniki kredytowe sygnalizują wysokie ryzyko dla kredytodawców FHA. W związku z tym, nakładają one korekty stóp procentowych w oparciu o wynik kredytowy kredytobiorcy.

Czy płacisz PMI dla kredytów FHA?

Pożyczki hipoteczne FHA nie wymagają PMI, ale wymagają one zapłaty premii za ubezpieczenie hipoteczne (Up Front Mortgage Insurance Premium) oraz premii za ubezpieczenie hipoteczne (MIP). W zależności od warunków kredytu mieszkaniowego, większość kredytów FHA wymaga dziś MIP przez 11 lat lub przez cały okres trwania kredytu hipotecznego.

Czy trudno jest uzyskać kredyt FHA?

Kredyt FHA wymaga tylko 3.5% zaliczki, 43% stosunek długu do dochodu i 580 punktów kredytowych. Właściwie można ubiegać się o kredyt FHA z wynikiem kredytowym tak niskim jak 500. Ale jeśli twój wynik kredytowy jest między 500 a 579, to będziesz potrzebował co najmniej 10% na zaliczkę.

Czy sprzedawcy lubią FHA?

Powody Sprzedający nie lubią kredytów FHA

Oba powody mają związek z surowymi wytycznymi nałożonymi przez to, że kredyty FHA są kredytami ubezpieczonymi przez rząd. Dla jednego, jeśli dom jest wyceniony na mniej niż uzgodniona cena, sprzedawca musi obniżyć cenę sprzedaży, aby dopasować cenę wycenioną, lub umowa nie dojdzie do skutku.

Czy można przejść z kredytu FHA na konwencjonalny?

Tak, możliwe jest dokonanie refinansowania z kredytu FHA na kredyt konwencjonalny. Jeśli masz obecnie kredyt mieszkaniowy ubezpieczony przez Federalną Administrację Mieszkaniową, istnieje duża szansa, że twój wynik kredytowy był zbyt niski, aby zakwalifikować się do konwencjonalnej hipoteki. To jest powszechne dla nowych nabywców.