Jakie są dokumenty uzupełniające, które kredytodawcy chcą, aby kredytobiorca dostarczył wraz z ich jednolitym wnioskiem o kredyt mieszkaniowy, aby zakwalifikować się do kredytu mieszkaniowego?

Jakie są dokumenty uzupełniające, które kredytodawcy chcą, aby kredytobiorca dostarczył wraz z ich jednolitym wnioskiem o kredyt mieszkaniowy, aby zakwalifikować się do kredytu mieszkaniowego?


Co to jest HUD Addendum do Jednolitego Wniosku o Kredyt Mieszkaniowy?

Federalna Agencja Mieszkaniowa (FHA) niedawno zmieniła formularz HUD-92900-A HUD Addendum to Uniform Residential Loan Application, aby (i) lepsze dostosowanie certyfikatów na poziomie kredytu do wymogów regulacyjnych i prawnych oraz (ii) zapewnienie jasności i dokładności informacji przekazywanych FHA.

Kto jest zobowiązany do korzystania z nowego formularza 1003?

U.S. kredytodawców hipotecznych
Kto korzysta z formularza 1003? Większość U.S. kredytodawcy hipoteczni użyj formularza 1003 lub formularza 65 do oceny potencjalnych wnioskodawców. Jeśli ubiegasz się o kredyt na zakup, refinansowanie lub budowę do trwałego kredytu, prawdopodobnie będziesz korzystać z tej formy. Będziesz go również używać dla kredytów FHA, konwencjonalnych, USDA i VA.

Co oznacza 1003 w hipotece?

Jednolity wniosek o pożyczkę mieszkaniową
Formularz 1003 jest Numer formularza Fannie Mae dla Uniform Residential Loan Application (URLA). Freddie Mac określa to jako Formularz 65. URLA, 1003 i formularz 65 są tymi samymi formularzami i służą jako wniosek o pożyczkę hipoteczną.

Jakie informacje o kredytobiorcy są zawarte w jednolitym wniosku o kredyt mieszkaniowy?

Podczas wypełniania tego wniosku, zostaniesz poproszony o dostarczenie szeregu informacji osobistych, w tym Twój Numer ubezpieczenia społecznego, data urodzenia, stan cywilny, adres, miesięczny dochód, historia pracy, aktywa i pasywa. Kredytodawcy w U.S. używają URLA od ponad 20 lat.

Jakie jest 6 elementów wniosku kredytowego?

Sześć pozycji to imię i nazwisko konsumenta, dochód i numer ubezpieczenia społecznego (w celu uzyskania raportu kredytowego), adres nieruchomości, szacunkowa wartość nieruchomości i wnioskowana kwota pożyczki.

Jaki jest cel dla HUD VA addendum?

1. Cel. Celem tego okólnika jest aby poinformować kredytodawców, że Departament Spraw Weteranów (VA) będzie nadal korzystać z formularza VA 26-1802a, (Department of Housing and Urban Development (HUD)/VA Addendum to Uniform Residential Loan Application (URLA)). zaktualizowana wersja formularza.

Co to jest HUD 92900a?

Nowy HUD-92900-A został zaprojektowane w celu dostosowania do wymogów ujawniania i certyfikacji kredytobiorców i kredytodawców, specyficznych dla pożyczek FHA. Formularz HUD 92900-A nie będzie już podwójne zastosowanie formularza używanego do VA inicjacji kredytów hipotecznych, jak również.