Jakie jest przyzwoite oprocentowanie kredytu samochodowego?

Jakie jest przyzwoite oprocentowanie kredytu samochodowego?


Czy 3.25 Dobre oprocentowanie kredytu samochodowego?

To powiedziawszy, tak, 3.5% to dobre oprocentowanie dla większości kredytobiorców kredytów samochodowych. Ogólnie rzecz biorąc, osoby z przeciętną lub ponadprzeciętną punktacją kredytową mogą znaleźć oprocentowanie od 3% do 4.5% na 36-miesięczne kredyty samochodowe.

Jaką stopę procentową otrzymam przy wyniku kredytowym 680 na samochód?

Stopy procentowe kredytów samochodowych
Fico Score Range 36 Mo. 48 Mo.
FICO 720 do 759 2.49% 2.75%
FICO 680 do 719 3.49% 3.75%
FICO 620 do 679 6.49% 6.75%
FICO 619 lub mniej 10.49% 10.75%

2 kolejne rzędy

Jakie jest dobre oprocentowanie kredytu samochodowego 2022?

W 2022 roku oprocentowanie nowych kredytów samochodowych wynosi od 2.40% do 14.76%, podczas gdy oprocentowanie kredytu na samochód używany waha się od 3.71% do 20.99%.

Średnie oprocentowanie kredytu samochodowego według wyniku kredytowego.
Wynik kredytowy Średnia APR dla nowych samochodów Średnie APR dla samochodów używanych
661 do 780 3.56% 5.58%
601 do 660 6.70% 10.48%
501 do 600 10.87% 17.29%
300 do 500 14.76% 20.99%

1 rząd więcej

Czy oprocentowanie kredytów samochodowych pójdzie w górę w 2022 roku?

Rezerwa Federalna oczekuje podobno aż 7 podwyżek stóp procentowych łącznie do końca 2022 roku, stwarzając prawdopodobieństwo znacznie wyższych stóp finansowania zarówno dla nowych, jak i używanych pojazdów. Tempo, w jakim te wzrosty następują, może być różne, przy czym niektóre z nich następują szybciej niż inne.

Jakie jest dobre oprocentowanie dla 72 miesięcznego kredytu samochodowego?

4.07%
Średnie oprocentowanie kredytu samochodowego na 72 miesiące wynosi prawie 0.3% wyższe niż typowe oprocentowanie 36-miesięcznego kredytu na nowe samochody.

Kredyty poniżej 60 miesięcy mają niższe oprocentowanie dla nowych samochodów.
Okres kredytowania Średnia stopa procentowa
60-miesięczny kredyt na samochód używany 4.17% APR
72-miesięczny kredyt na samochód używany 4.07% APR

2 kolejne wiersze

Czy 2.9 APR dobry dla samochodu?

Jeśli kupujesz nowy samochód przy oprocentowaniu 2.9% APR, możesz dostać złą ofertę. Jednak to, czy jest to najlepsza możliwa stawka, zależy od takich czynników jak warunki rynkowe, Twoja historia kredytowa i to, jakie zachęty ze strony producenta samochodów są w danym momencie na samochodzie, który chcesz.

Dlaczego mój APR jest tak wysoki przy dobrym kredycie??

W finansach, generalnie im większe ryzyko podejmujesz, tym lepszego potencjalnego zysku oczekujesz. Dla banków i innych wydawców kart, karty kredytowe są zdecydowanie ryzykowne, ponieważ wiele osób płaci z opóźnieniem lub nie płaci w ogóle. Więc emitenci pobierają wysokie stopy procentowe, aby zrekompensować to ryzyko.