Jak wprowadzić umorzenie pożyczki PPP w QuickBooks?

Jak wprowadzić umorzenie pożyczki PPP w QuickBooks?


Jak zarejestrować umorzenie pożyczki PPP?

Zarejestruj depozyt kredytu PPP jako zobowiązanie z tytułu kredytu w sekcji pasywów w swoim bilansie. Można to również uznać za zobowiązanie długoterminowe, ale ponieważ większość lub całość może zostać umorzona w ciągu roku, zalecamy umieszczenie jej w zobowiązaniach krótkoterminowych.

Jak skategoryzować pożyczkę SBA w QuickBooks??

QuickBooks How-To: Rejestrowanie środków otrzymanych z programu SBA Paycheck Protection Program (PPP)
 1. Kliknij Listy na górnym pasku menu.
 2. Kliknij na Plan kont.
 3. Kliknij na rozwijane Konto (lub kliknij prawym przyciskiem myszy na liście)
 4. Kliknij Nowy.
 5. Kliknij Inne typy kont, z listy rozwijanej wybierz Zobowiązanie długoterminowe.
 6. Kliknij “Kontynuuj”.

Jak odpisać pożyczkę w QuickBooks??

Odpisy z wykorzystaniem QuickBooks Desktop
 1. Najpierw przejdź do “Listy” i wybierz “Plan kont”
 2. Wybierz “Konto”, a następnie “Nowy”
 3. Wybierz “Wydatki”, a następnie “Kontynuuj”
 4. Wprowadź nową nazwę konta. Aby zachować prostotę, nazwij to czymś stosownym jak “Zły dług” lub “Odpisy z tytułu długu”
 5. Wybierz “Zapisz i zamknij”

Czy przebaczenie pożyczki jest uważane za dochód?

Dochód podlegający opodatkowaniu? Zgodnie z obowiązującym prawem, kodeks podatkowy traktuje umorzone lub anulowane zadłużenie jako dochód podlegający opodatkowaniu, z pewnymi wyjątkami. Jeśli pożyczkobiorca ma umorzony dług, jest to traktowane tak, jakby pożyczkobiorca uzyskał dodatkowy dochód w poprzednim roku podatkowym równy kwocie umorzonego długu.3 dni temu

Czy umorzenie kredytu PPP wpływa na zyski zatrzymane?

Pożyczka PPP nie jest wykazywana na Twoim zeznaniu jako dochód, z wyjątkiem pozycji Inne stałe dochody jak wymienione w moim poprzednim poście. Zgodnie z instrukcjami IRS dla formularza 1120S, Schedule K & K-1 dla linii 10 Kod H Inne dochody (straty):

Czy umorzenie pożyczki PPP jest dochodem nieoperacyjnym?

Pożyczka PPP powinna być prezentowana w bilansie firmy i po jej umorzeniu, będzie musiał być rozpoznany poza działalnością operacyjną jako inny dochód lub jako zysk z tytułu umorzenia pożyczki.

Jak nagrać zwolnienie z długu SBA?

Oto jak:
 1. Przejdź do +New, następnie Journal entry.
 2. W pierwszym wierszu, wybierz konto zobowiązań w kolumnie Konto. Wprowadź kwotę pożyczki w kolumnie Kredyty.
 3. W drugim wierszu wybierz konto aktywów lub odpowiednie konto. Wpisz kwotę pożyczki w kolumnie Debits.
 4. Kliknij Zapisz i zamknij.