Jak sprawdzić czy jestem w KRD i jakie konsekwencje niesie wpis do BIG?

Jak sprawdzić czy jestem w KRD i jakie konsekwencje niesie wpis do BIG?


Czy zdarza ci się nie opłacić rachunku w terminie bądź zapomnieć o mandacie za jazdę bez biletu? Uważaj, bo twoje dane mogą zostać wpisane do KRD. Konsekwencje znalezienia się w bazie są poważne i mogą wpłynąć znacząco na nasz wizerunek. W jaki sposób można trafić do KRD BIG S.A.? Jak usunąć negatywny wpis? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Biuro Informacji Gospodarczej i konsekwencje wpisu do KRD

Krajowy Rejestr Długów BIG. S.A. to najstarsza i największa baza dłużników w Polsce. Jest to jedno z miejsc do których można wpisać informacje o dłużnikach gospodarczych m.in. obok Krajowego Biura Informacji Gospodarczej. Została założona w 2003 roku. Obecnie podstawą działalności KRD jest ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 2010 roku. Na jej mocy KRD zajmuje się zbieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji dotyczących sytuacji finansowej. Z oferty tego Biura Informacji Gospodarczej mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy jak i konsumenci.

Konsekwencje wpisania do KRD mogą okazać się uciążliwe zarówno dla konsumenta, jak i przedsiębiorcy. Konsumenci mogą mieć problem z dostępem do:

 • kredytu,
 • pożyczki pozabankowej,
 • zakupu telefonu w abonamencie,
 • korzystania z usług firm telekomunikacyjnych,
 • korzystania z usług abonamentów telewizyjnych i internetowych.

Konsumenci wpisani do KRD są w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Jednak sytuacja przedsiębiorcy wpisanego do BIG jest znacznie gorsza. Dlaczego? Głównie z tego powodu, że cierpi wizerunek jego firmy, czyli z reguły podstawowego źródła utrzymania. Przedsiębiorca może mieć problem z:

 • zawieraniem nowych umów z kontrahentami,
 • uzyskaniem kredytu w banku, w tym kredytu kupieckiego, obrotowego czy inwestycyjnego,
 • wzięciem samochodu, maszyn lub innego sprzętu w leasing,
 • wynajęciem magazynu lub biura na potrzeby firmy.

Czy istnieje możliwość otrzymania pożyczki bez baz? Bardzo trudno jest znaleźć pożyczkodawców, którzy pomagają w sytuacji, kiedy posiadamy wpis do BIG. Istnieje tylko kilka firm pożyczkowych, które oferują takie usługi. Istnieje możliwość zaciągnięcia pożyczki na spłatę długów. Warto z niej skorzystać, jednak pamiętajmy że taka pożyczka jest droższa ze względu na wysokie ryzyko kredytowe. W przypadku pożyczki bez KRD możemy również potrzebować wsparcia gwaranta lub innego zabezpieczenia pożyczki – np. zastaw hipoteki.

Krajowy Rejestr Długów – kto może zostać wpisany?

Osobie, która dba o swoje sprawy finansowe niełatwo jest otrzymać negatywny wpis do KRD. Nawet jeśli zdarzy nam się zapomnieć, by uregulować rachunek w terminie – np. z tygodniowym opóźnieniem – nie ma ryzyka, że zostaniemy wpisani do tej bazy dłużników. Do KRD zostają wpisane osoby, których zobowiązanie jest wymagalne od co najmniej 60 dni. Dodatkowo dłużnik musi zostać uprzedzony o tym, że wierzyciel kieruje informację o jego zadłużeniu do KRD. Dopisanie dłużnika do KRD kosztuje 89 zł, a wszelkie koszty muszą zostać poniesione przez osobę, której dane widnieją w BIG.

Do tej bazy dłużników trafiają osoby prywatne, których zadłużenie wynosi co najmniej 200 zł. Przedsiębiorca musi posiadać zaległość w wysokości min. 500 zł. Do KRD mogą zostać wpisane długi dotyczące:

 • niespłaconych rat kredytu,
 • niespłaconych pożyczek online,
 • niezapłaconych alimentów,
 • nieopłaconych rachunków za usługi pocztowe czy telekomunikacyjne,
 • mandatów np. za przekroczenie prędkości lub brak biletu w komunikacji miejskiej,
 • braku opłat za wywożenie nieczystości, odprowadzanie ścieków i dostarczenie wody w gospodarstwie domowym,
 • nieopłaconych rachunków za energię cieplną i prąd.

Jak sprawdzić czy jestem w KRD?

Regularne sprawdzanie informacji na swój temat w Krajowym Rejestrze Dłużników oraz Biurze Informacji Kredytowej jest ważne. Jak sprawdzić swoje dane w KRD? Należy zarejestrować się na stronie internetowej. Podczas rejestracji musimy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • numer telefonu komórkowego,
 • adres e-mail,
 • kod pocztowy,
 • login,
 • hasło.

Następnie należy potwierdzić swoje dane, np. poprzez przelew weryfikacyjny (w wysokości 1 zł). Innym sposobem jest przesłanie skanu swojego dowodu osobistego. Po potwierdzeniu danych można korzystać z wybranych usług. Warto pamiętać, że sprawdzenie swoich danych raz na pół roku jest całkowicie bezpłatne. Po wykorzystaniu darmowych usług każde zapytanie kosztuje 6,90 zł. Raport możemy pobrać w formie PDF lub sprawdzić bezpośrednio na stronie KRD. Wygenerowany raport jest dostępny przez 30 dni w zakładce “Raporty”.

Konsumenci mają prawo do sprawdzenia kontrahenta w sytuacji, gdy planuje zakupy np. w konkretnym sklepie internetowym. To samo przysługuje w przypadku podmiotów gospodarczych. Jeśli okaże się, że firma której świadczymy usługi jest dłużnikiem, o czym nie zostaliśmy poinformowani wcześniej, możemy domagać się zmiany warunków umowy.

Wykreślenie z KRD – jak tego dokonać?

Aby usunąć negatywny wpis z bazy dłużników z KRD BIG S.A. należu spłacić całą kwotę zadłużenia wraz z odsetkami. Następnie wierzyciel ma 14 dni na usunięcie naszych danych z KRD BIG. Nie ma innej możliwości usunięcia danych w KRD BIG. Warto o tym pamiętać i nie szukać innych sposobów na wyjście z trudnej sytuacji.

W przypadku spłaconej kwoty wierzytelności warto zweryfikować, czy nasz pożyczkodawca lub inna osoba której byliśmy winni pieniądze, faktycznie dane usunęła, ponieważ wpis do KRD stanowi utrudnienie. Wierzyciel, który nie zastosował się do tego obowiązku ryzykuje otrzymaniem grzywny w wysokości 30 tys. zł.

Bezpodstawny wpis do KRD również może się przydarzyć. Taki wpis mógł oznaczać np. wyłudzenie w sytuacji gdy kupiliśmy coś w niesprawdzonym sklepie internetowym. Aby go usunąć, musimy skontaktować się z instytucją, która go umieściła i wyjaśnić sytuację z wierzycielem.

KRD BIG S.A. a wsparcie rzetelnych firm

KRD wspiera program o nazwie “Rzetelna firma”. Jest to program, który pozwala na otrzymanie Certyfikatu Rzetelności. W związku z tym istnieje możliwość zbierania w KRD również informacji pozytywnych o przedsiębiorcach. Celem programu Rzetelna Firma jest promowanie pozytywnego wizerunku firm. KRD chce uczestniczyć w zmianie sposobu myślenia o regulowaniu zobowiązań. Certyfikat Rzetelnej Firmy jest nagrodą za rzetelną obsługę klientów i dobrą współpracę z kontrahentami. Obecnie skupia ponad 40 tys. przedsiębiorców z całej Polski, ze wszystkich gałęzi gospodarki.

Aby przystąpić do programu Rzetelna Firma należy spełnić kilka warunków. Zaliczamy do nich:

 • prowadzenie działalności gospodarczej od min. 6 miesięcy,
 • wyrażenie zgody i umożliwienie stałej weryfikacji rzetelności płatniczej firmy przez KRD BIG S.A.,
 • udostępnienie informacji firmie, dane o osobach decyzyjnych w firmie oraz uzyskanych osiągnięciach,
 • zobowiązanie się do przestrzegania Kodeksu Rzetelnej Firmy,
 • posługiwanie się wizytówką Rzetelnej Firmy w celu uaktualnienia Certyfikatu Rzetelności.

Główną zaletą przynależności do programu Rzetelna Firma jest budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Firmy mogące potwierdzić swoją uczciwość poprzez taki certyfikat będą mogły zwiększać przychód w związku ze zwiększeniem liczby klientów.