Jak sprawdzić, czy samochód nie jest zajęty przez komornika?

Jak sprawdzić, czy samochód nie jest zajęty przez komornika?


Zakup samochodu to poważna sprawa i decyzja o wyborze danego auta musi być przemyślana. Zwłaszcza wtedy, gdy dany model nie pochodzi z salonu, lecz miał już swojego właściciela. Przed finalizacją transakcji trzeba dokładnie prześledzić stan prawny pojazdu. Jak sprawdzić, czy samochód nie jest zajęty przez komornika? Niestety, nie wszystko załatwi podstawowa weryfikacja w bazie CEPiK.

Gdzie sprawdza się, czy samochód nie jest zajęty przez komornika?

Weryfikacja tego, czy samochód nie jest zajęty przez komornika, leży po stronie jego aktualnego nabywcy. Mimo iż zgodnie z art. 169 Kodeksu cywilnego nabywca działający w dobrej wierze nie powinien ponosić odpowiedzialności za zatajenie faktycznego stanu przez sprzedawcę, w praktyce kupno pojazdu z zajęciem komorniczym to same kłopoty. Ich rozwiązanie zależy często od dobrej woli komornika. Jak można sprawdzić stan prawny samochodu? Na szczęście nie trzeba angażować do tego baz dłużników czy sprawdzać wpisów w KRD.

Najważniejsze informacje znajdują się w bazie danych CEPiK, czyli Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. To specjalny system informatyczny, który gromadzi rozmaite informacje nie tylko o samochodach, lecz także ich właścicielach oraz osobach posiadających dokument prawa jazdy. W CEPiK znajdziemy również dane dotyczące przeszłości konkretnego pojazdu. W efekcie istnieje możliwość poznania liczby poprzednich właścicieli auta w kraju, aktualności ubezpieczenia OC czy zaznajomienia się z parametrami technicznymi i elementami wyposażenia.

Niestety, dokładna weryfikacja nie kończy się na łatwo dostępnej bazie CEPiK czy ewentualnym sprawdzeniu wpisu do rejestru dłużników. W celu stuprocentowego upewnienia się co do ewentualnego zastawu na samochodzie, nie wspominając już o zajęciu komorniczym, należy sprawdzić pojazd w Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych. W tym przypadku uzyskać można nie tylko informacje, ale również zaświadczenia i odpisy z rejestru zastawów.

Jak sprawdzić zastaw rejestrowy w CEPiK?

Do gromadzonych w CEPiK informacji może zyskać dostęp każda zainteresowana danym samochodem osoba. Jest to proces całkowicie darmowy, przebiega w pełni zdalnie i zajmuje dosłownie kilka minut. Usługa oferująca dostęp do wyszczególnionych pod poprzednim nagłówkiem informacji dostępna jest pod adresem http://www.historiapojazdu.gov.pl/.

Aby móc otrzymać szczegółowe dane o samochodzie, należy podać:

  • numer rejestracyjny,
  • numer VIN pojazdu,
  • datę pierwszej rejestracji.

To dane znajdujące się w dowodzie rejestracyjnym. Bez problemu udostępni je każdy, kto zbywa samochód. Jeżeli nie chce tego uczynić, powinno stanowić to wyraźny sygnał ostrzegawczy, że coś jest nie tak.

Jak sprawdzić samochód w Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych?

Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych zajmuje się opracowywaniem zaświadczeń i odpisów z rejestru zastawów na podstawie danych otrzymywanych z Centrali Rejestru Zastawów. Aby sprawdzić samochód, należy przygotować odpowiednie wnioski, które składa się na czterech formularzach:

  • DW-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w RZ.
  • DW-2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w Rejestrze Zastawów Sądowych.
  • DW-3 Wniosek o podanie numeru pozycji w Rejestrze Zastawów Sądowych.
  • DW-4 Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów.

Wnioski można składać:

  • osobiście lub drogą pocztową w centrali Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych,
  • osobiście w ekspozyturze Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych,
  • na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w formularzu Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG.

Niestety, w tym przypadku nie można liczyć na darmową usługę. Centralna Informacji o Zastawach Rejestrowych wymaga 20 zł za wydanie zaświadczenia, 15 zł za wydanie odpisu lub udzielenie informacji na wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów lub 10 zł za udzielenie informacji na wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów.

Kto ma obowiązek sprawdzenia zastawu rejestrowego?

Przed zakupem samochodu to po stronie jego nabywcy leży obowiązek weryfikacji stanu technicznego, wykonanie jazdy próbnej czy dokumentacji pojazdu. Kupujący powinien również zapoznać się ze stanem prawnym samochodu. Zawsze może istnieć ryzyko, że na kupowane auto został nałożony zastaw rejestrowy. Oczywiście w przypadku bankowego kredytu na samochód taka informacja znajdzie się w dowodzie rejestracyjnym, ale nie jest to przecież jedyna forma pożyczki z zastawem dostępna na rynku.

Nikt za kupującego tych wszystkich istotnych kwestii nie sprawdzi. Zapewne nie chciałby się znaleźć w sytuacji, w której wydaje niemałe pieniądze na samochód, po czym okazuje się, że poprzedni właściciel nie spłacił pożyczki i auto stanowi zabezpieczenie kredytu udzielonego przez bank. Nie jest to sytuacja, w której komornik nie może zająć samochodu. Dlatego trzeba pamiętać o tym, aby przed podpisaniem umowy zweryfikować informacje o pojeździe oraz stan techniczny.