Jak sprawdzić pożyczkę SBA?

Jak sprawdzić pożyczkę SBA?


Czy jest szansa, że pożyczki EIDL zostaną umorzone?

Podczas gdy nie ma technicznie EIDL przebaczenie pożyczki, jest EIDL Advance forgiveness, i jest limit na to. Nie możesz mieć więcej niż 15 000 USD przebaczone w całym zarówno Targeted EIDL Advance i Supplemental Targeted EIDL Advance.

Jak dowiedzieć się, czy jesteś zatwierdzony do Eidl??

Możesz również dowiedzieć się o statusie swojego wniosku o pożyczkę EIDL przez telefon. Możesz skorzystać z tej metody, jeśli złożyłeś wniosek online lub pocztą. Zadzwoń pod 1-800-659-2955 (centrum obsługi klienta SBA Disaster Assistance) i zapytaj o warstwę 2.

Czy mogę umieścić mój kredyt EIDL na koncie oszczędnościowym??

Odpowiedź brzmiała “nie”.” Dokładniej, odpowiedź brzmiała “Fundusze EIDL nie mogą być wpłacane na oprocentowane konta.” To znaczy, “nie” dla rachunku maklerskiego. “Nie” dla konta na rynku pieniężnym. “Nie” dla konta oszczędnościowego. I, technicznie rzecz biorąc, jest to nawet “nie” do oprocentowanego rachunku czekowego, jak również.

Czy pożyczki SBA są jawne??

Historycznie, informacje na temat wszystkich pożyczek wydanych przez SBA są publicznie dostępne i podlegają ujawnieniu w ramach Freedom of Information Act.

Ile mogę zapłacić za siebie dzięki pożyczce EIDL?

A: Tak. Kwota, którą możesz wypłacić sobie w ramach wynagrodzenia, nie zależy od rzeczywistego dochodu przez te 8 tygodni. Możesz być zarabiając tyle samo pieniędzy, co przed COVID-19 i nadal płacić sobie maksymalną dopuszczalną płacę z PPP. Innymi słowy, powiedzmy, że twój średni tygodniowy zysk z 2019 roku wynosił $2,000.

Czy Eidl musi być spłacony?

Wnioskodawcy COVID-19 Economic Injury Disaster Loan (EIDL) mogli być uprawnieni do otrzymania do $15,000 w finansowaniu od SBA, które nie nie muszą być spłacane. Te “zaliczki” są podobne do dotacji, ale bez typowych wymagań, które pochodzą z U.S. dotacja rządowa.

Jak długo trwa otrzymanie funduszy Eidl po zatwierdzeniu 2022?

Po złożeniu wniosku przez kredytobiorcę o EIDL, czas zatwierdzenia może być różny w zależności od wielkości kredytu. Zazwyczaj decyzja jest podejmowana w ciągu 21 dni od złożenia wniosku i wypłaty pieniędzy w ciągu pięciu dni roboczych.