Jak obligacja jest podobna do pożyczki??

Jak obligacja jest podobna do pożyczki??


Dlaczego obligacja jest lepsza od pożyczki?

Pożyczka uzyskuje finansowanie od kredytodawcy, jak bank lub określone organizacje. W przeciwieństwie do nich, obligacje uzyskują pieniądze od społeczeństwa, gdy firmy sprzedają je. W obu przypadkach, korporacja zazwyczaj musi spłacić pożyczone pieniądze według ustalonej wcześniej stopy procentowej. Na początek, obligacje mają zazwyczaj niższe oprocentowanie niż kredyty.

Czy obligacja jest tańsza niż pożyczka?

Biorąc pod uwagę wybór między tymi dwoma, niektóre firmy skłaniają się ku finansowaniu obligacji, ponieważ jest zazwyczaj tańsza niż kredyty bankowe. To znaczy, że średnio rentowność obligacji jest niższa niż bankowa stopa procentowa dla kredytobiorców o najniższym ryzyku (Russ i Valderrama, 2012).

Jaka jest różnica między kredytem mieszkaniowym a obligacją??

Hipoteczny list zastawny jest zarejestrowany w urzędzie ds. aktów notarialnych jako zabezpieczenie pożyczki. Twój kredyt mieszkaniowy to pieniądze, które bank Ci pożycza. Po zarejestrowaniu obligacji w urzędzie stanu cywilnego, bank wypłaci kwotę pożyczki, zwykle na konto powiernicze pełnomocnika ds. przeniesienia własności.

Jaki jest przykład obligacji??

Przykłady obligacji obejmują treasuries (najbezpieczniejsze obligacje, ale o niskim oprocentowaniu – są zwykle sprzedawane na aukcji), bony skarbowe, obligacje skarbowe, obligacje oszczędnościowe, obligacje agencyjne, obligacje komunalne i obligacje korporacyjne (które mogą być jednymi z najbardziej ryzykownych, w zależności od firmy).

Jak działa obligacja?

Obligacje są emitowane przez rządy i korporacje, gdy chcą pozyskać pieniądze. Kupując obligację, dajesz emitentowi pożyczkę, a on zgadza się spłacić wartość nominalną pożyczki w określonym terminie i zapłacić okresowe płatności odsetkowe po drodze, zwykle dwa razy w roku.

Czy można stracić pieniądze w obligacji?

Obligacje są często przedstawiane jako mniej ryzykowne niż akcje – i w przeważającej części tak jest – ale to nie oznacza, że nie można stracić pieniędzy posiadając obligacje. Ceny obligacji spadają, gdy rosną stopy procentowe, gdy emitent doświadcza negatywnego zdarzenia kredytowego lub gdy wysycha płynność rynku.

Jakie są wady obligacji?

Wady obligacji to m.in rosnące stopy procentowe, zmienność rynku i ryzyko kredytowe. Ceny obligacji rosną, gdy stopy spadają i spadają, gdy stopy rosną. Twój portfel obligacji może ponieść straty związane z ceną rynkową w środowisku rosnących stóp procentowych.