Jak obliczyć tygodniowe odsetki od pożyczki??

Jak obliczyć tygodniowe odsetki od pożyczki??


Jak obliczyć tygodniową spłatę pożyczki?

Weź swoją całkowitą hipotekę i podziel ją przez długość kredytu. Zazwyczaj jest to 30 lat. Teraz podziel kwotę przez 52, ponieważ w jednym roku są 52 tygodnie. Wynik to Twoja tygodniowa spłata.

Jak obliczyć płatności na kredyt?

Oto jak obliczyć płatności odsetek od kredytu. Podziel stopę procentową, którą jesteś obciążony przez liczbę płatności, które zrobisz każdego roku, zwykle 12 miesięcy. Pomnóż tę liczbę przez początkowe saldo pożyczki, które powinno zaczynać się od pełnej kwoty, którą pożyczyłeś.

Co to jest miesięczna płatność na 3000 dolarów pożyczki?

Przy kwocie pożyczki 30 000 $, stopie procentowej 8% i okresie spłaty 60 miesięcy, miesięczna płatność wynosi około 700 dolarów.

Jak obliczyć tygodniowe EMI w Excelu?

EMI = (P X R/12) X [(1+R/12) ^N] / [(1+R/12) ^N-1]. Tutaj, P jest oryginalna kwota pożyczki lub kapitału, R jest stopa procentowa, która jest stosowana rocznie i N jest liczba miesięcznych rat / czas trwania kredytu.

Jak obliczyć stopę procentową?

Kwota główna to Rs 10,000, stopa procentowa wynosi 10%, a liczba lat to sześć. Możesz obliczyć proste odsetki jako: A = 10,000 (1+0.1*6) = Rs 16,000. Odsetki = A – P = 16000 – 10000 = Rs 6,000.

Jak obliczyć tygodniowe miesięczne spłaty?

Inną metodą jest (2) Half Monthly Repayment Method, która oblicza dwutygodniowe i tygodniowe spłaty po prostu przez dzielenie miesięcznej spłaty przez dwa i cztery odpowiednio.

Jak obliczyć spłatę pożyczki i odsetki?

Podziel swoją stopę procentową przez liczbę płatności, które zrobisz w tym roku. Jeśli masz 6-procentową stopę procentową i dokonujesz miesięcznych płatności, podzieliłbyś 0.06 przez 12, aby otrzymać 0.005. Pomnóż tę liczbę przez pozostałe saldo pożyczki, aby dowiedzieć się, ile zapłacisz odsetek w tym miesiącu.