Jak obliczyć płatności kredytu w Excelu?

Jak obliczyć płatności kredytu w Excelu?


Jaki jest wzór na obliczanie płatności pożyczki?

Oto jak obliczyłbyś płatności odsetek od kredytu. Podziel stopę procentową, którą jesteś obciążony, przez liczbę płatności, których będziesz dokonywał w każdym roku, zwykle 12 miesięcy. Pomnóż tę liczbę przez początkowe saldo kredytu, które powinny zaczynać się od pełnej kwoty, którą pożyczyłeś.

Jak obliczyć PMT w programie Excel??

PMT, jedna z funkcji finansowych, oblicza płatności za kredyt w oparciu o stałe płatności i stałą stopę procentową. Użyj Trenera Formuł w Excelu, aby obliczyć miesięczną ratę kredytu.

Przykład.
Dane Opis
=PMT(A2/12,A3,A4) Miesięczna rata dla kredytu z warunkami określonymi jako argumenty w A2:A4. ($1,037.03)

11 więcej rzędów

Co to jest funkcja PMT w Excelu?

Funkcja PMT w Excelu jest funkcją finansową, która zwraca okresową płatność za kredyt. Możesz użyć funkcji PMT, aby obliczyć płatności dla kredytu, biorąc pod uwagę kwotę kredytu, liczbę okresów i stopę procentową. Uzyskać okresową płatność za pożyczkę. spłata pożyczki jako liczba.

Jak banki obliczają miesięczną ratę kredytu?

Kalkulacja płatności kredytu

Bierzesz całkowitą kwotę, którą pożyczyłeś (znaną jako kapitał) i dzielisz ją przez liczbę miesięcy, w których zgodziłeś się spłacić pożyczkę (znaną jako termin).

Jak obliczyć miesięczne płatności z odsetkami?

Podziel swoje oprocentowanie przez liczbę płatności, które zrobisz w tym roku. Jeśli masz 6-procentową stopę procentową i dokonujesz miesięcznych płatności, podzieliłbyś 0.06 przez 12, aby uzyskać 0.005. Pomnóż tę liczbę przez pozostałe saldo pożyczki, aby dowiedzieć się, ile zapłacisz odsetek w tym miesiącu.

Jak obliczyć PMT ręcznie?

Format funkcji PMT to:
  1. =PMT(rate,nper,pv) prawidłowe dla rocznych płatności.
  2. =PMT(rate/12,nper*12,pv) prawidłowe dla płatności MIESIĘCZNYCH.
  3. Płatność = pv* apr/12*(1+apr/12)^(nper*12)/((1+apr/12)^(nper*12)-1)

Jak obliczyć spłatę kapitału i odsetek w Excelu?

Wszystko, co zrobimy, to równe PP MT otwarte nawiasy następny będziemy uruchomić chcą stopy. A stawka będzie miesięczna. Oceń okres będzie to miesiąc, w którym jesteśmy obecnie.