Jak oblicza się kredyt mieszkaniowy na przykładzie?

Jak oblicza się kredyt mieszkaniowy na przykładzie?


Jakie jest EMI dla 20 lakhs kredytu domowego?

20 lakh kredyt domowy EMI na 30 lat
Kwota kredytu Czas trwania EMI
Rs 20 lakhs 30 lat Rs 14,053

Jak wygląda formuła obliczania EMI pożyczki?

Wzór matematyczny do obliczenia EMI to: EMI = P × r × (1 + r)n/((1 + r)n – 1) gdzie P= kwota pożyczki, r= stopa procentowa, n= okres kredytowania w liczbie miesięcy.

Jak oblicza się EMI kredytu mieszkaniowego excel?

EMI = (P X R/12) X [(1+R/12) ^N] / [(1+R/12) ^N-1]. Tutaj, P jest oryginalna kwota pożyczki lub kapitału, R jest stopa procentowa, która jest stosowana w ciągu roku i N jest liczba miesięcznych rat / czas trwania kredytu.

Jak obliczyć stopę procentową??

Kwota główna wynosi 10 000 Rs, stopa procentowa wynosi 10%, a liczba lat to sześć. Możesz obliczyć odsetki proste jako: A = 10,000 (1+0.1*6) = Rs 16,000. Odsetki = A – P = 16000 – 10000 = Rs 6,000.

Jak ręcznie oblicza się odsetki od kredytu mieszkaniowego??

Możesz również użyć wzoru matematycznego P*R*((1+R)^n)/(1-(1+R)^n), gdzie P to kwota główna, R to miesięczna stopa procentowa, a n to liczba miesięcznych rat.

Jak oblicza się EMI krok po kroku?

Formuła PMT: Obecna wartość płatności (PMT) funkcja w programie Excel pozwala na użycie funkcji do obliczenia EMI. Wzór, który to umożliwia to PMT (r, nper, pv).
  1. P oznacza kapitał pożyczki.
  2. R oznacza Twoją miesięczną stopę procentową [(stopa roczna/12)/100]
  3. N oznacza całkowitą liczbę miesięcy w okresie kredytowania.

Jakie jest EMI dla kredytu mieszkaniowego na 40 lakhs?

Kalkulacja EMI dla kredytu mieszkaniowego na 40 Lakh z różnymi okresami kredytowania
Kwota pożyczki Stopa procentowa EMI
Rs. 40 lakh 7.70%* Rs. 45,725