Jak oblicza się IBR dla kredytów studenckich?

Jak oblicza się IBR dla kredytów studenckich?


Ile będę płacił w ramach IBR?

Spłata w oparciu o dochód (IBR) ogranicza Twoją miesięczną spłatę do poziomu 15% twojego dyskretnego dochodu i oferuje przebaczenie po 25 latach kwalifikujących się płatności. Pay As You Earn (PAYE) ogranicza miesięczną płatność do 10% twojego dyskretnego dochodu i oferuje przebaczenie po 20 latach kwalifikujących się płatności.

Czy IBR opiera się na dochodzie brutto czy netto?

Twoja firma zajmująca się obsługą pożyczek federalnych użyje twojego dochodu brutto Skorygowany dochód brutto (“AGI”) w zeznaniu podatkowym jako podstawa do określenia miesięcznej płatności IBR. Ale AGI to nie tylko twoje zarobki brutto lub pensja. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, “dostosowane.” To jest ta część twojej pensji, która podlega opodatkowaniu.

Jaki jest limit dochodów dla pożyczek studenckich IBR??

Twoja kwalifikowalność do IBR jest efektywnie testem stosunku długu do dochodu – nie ma oficjalnego limitu dochodów. Jeśli twoje płatności kredytowe będą niższe w ramach IBR niż gdybyś spłacał kredyt w stałych ratach przez 10 lat, możesz się zapisać. Jeśli później Twój dochód wzrośnie, nie zostaniesz zdyskwalifikowany do umorzenia długu w ramach IBR.

Co jeśli nie stać mnie na spłatę opartą na dochodach??

Jeśli masz problemy z dokonaniem pełnej, wymaganej miesięcznej płatności w ramach planu spłat uzależnionych od dochodów (lub innego planu spłat), Skontaktuj się z pracownikiem obsługi kredytu, aby omówić opcje, takie jak zmiana planu spłat na inny, lub prośba o odroczenie lub wyrozumiałość.

Czy pożyczki studenckie są automatycznie umarzane po 20 latach?

Przebaczenie sald kredytowych po 10 latach płatności, zamiast 20 lat, dla kredytobiorców z oryginalnymi saldami kredytowymi w wysokości $12,000 lub mniej. Departament Edukacji szacuje, że ta reforma pozwoli prawie wszystkim kredytobiorcom community college uwolnić się od długów w ciągu 10 lat.1 dzień temu

Czy spłata oparta na dochodach to dobry pomysł?

Plany spłat uzależnione od dochodów to dobre dla kredytobiorców, którzy są bezrobotni i którzy już wyczerpali swoje uprawnienia do odroczenia bezrobocia, odroczenia trudności gospodarczych i wyrozumiałości. Te plany spłaty mogą być dobrą opcją dla kredytobiorców po wygaśnięciu przerwy w spłacie i umorzeniu odsetek.

Jak wielkość rodziny wpływa na spłatę opartą na dochodach?

Zwiększenie wielkości gospodarstwa domowego spowoduje zwiększają linię ubóstwa, zmniejszając swoje miesięczne płatności kredytu studenckiego w ramach spłaty zależnej od dochodów. Każdy dodatkowy członek rodziny zmniejszy płatności kredytu studenckiego o około $50 do $100.