Jak mogę uzyskać umorzenie mojego PPP??

Jak mogę uzyskać umorzenie mojego PPP??


Czy kredyt PPP może być całkowicie umorzony?

Pożyczki w ramach programu First Draw PPP udzielone uprawnionym pożyczkobiorcom kwalifikują się do pełnego umorzenia pożyczki, jeżeli w okresie od 8 do 24 tygodni po wypłacie pożyczki: Poziomy zatrudnienia i wynagrodzenia są utrzymane, Wpływy z pożyczki są wydatkowane na koszty wynagrodzeń i inne wydatki kwalifikowane, oraz.

Co jeśli kredyt PPP nie zostanie umorzony?

SBA odrzuciło Twój wniosek o umorzenie pożyczki PPP

Co zrobić, jeśli kredyt nie zostanie umorzony w całości? Będziesz musiał spłacić każdą kwotę pożyczki PPP z oprocentowaniem 1% przez okres 5 lat. Jednakże, płatności pożyczki zostaną odroczone na sześć miesięcy, ale natychmiast zaczną być naliczane odsetki.

Czy PPP może być umorzone, jeśli nie ma wynagrodzenia?

Odpowiedź: Nie. Alternatywny okres rozliczeniowy dotyczy tylko kosztów płacowych, nie dotyczy kosztów pozapłacowych. Okres Objęty Ochroną rozpoczyna się zawsze w dniu, w którym pożyczkodawca dokonuje wypłaty pożyczki PPP. Koszty pozapłacowe muszą być zapłacone lub poniesione podczas Okresu Objętego Ochroną, aby kwalifikowały się do umorzenia pożyczki.

Czy PPP musi być spłacone?

Pożyczki PPP (pełna kwota główna i wszelkie narosłe odsetki) mogą zostać całkowicie umorzone, co oznacza, że nie muszą być spłacane. Jeśli nie ubiegasz się o umorzenie, będziesz musiał spłacić pożyczkę.

Ile mogę zapłacić za pożyczkę PPP??

Kredyty PPP (pełna kwota główna i wszelkie naliczone odsetki) mogą zostać całkowicie umorzone, co oznacza, że nie muszą być spłacane. Jeśli nie ubiegasz się o przebaczenie, będziesz musiał spłacić pożyczkę.

Jakie dokumenty potrzebują osoby samozatrudnione do uzyskania przebaczenia PPP?

Aby to zrobić, będziesz potrzebował Twój 2019 Formularz 1040 Schedule C, a także 2019 IRS Form 1099-MISC wyszczególniający wynagrodzenie niepracownicze, faktury, wyciągi bankowe lub księgę rekordów, która dowodzi, że jesteś samozatrudniony. Kiedy ubiegasz się o przebaczenie, dostarczysz ten sam 2019 Schedule C do swojego pożyczkodawcy.

Jak mogę uzyskać 100% umorzenie pożyczki PPP?

Jak mogę zakwalifikować się do pełnego umorzenia kredytu PPP? Zakwalifikuj się do pełnego przebaczenia, jeśli spełniasz te cztery kryteria: Wydać wszystkie fundusze na kwalifikujące się wydatki osiem tygodni po otrzymaniu pożyczki – kwalifikujące się wydatki obejmują wydanie 60% pożyczki na płace i 40% na koszty operacyjne. Ponowne zatrudnienie wszystkich zwolnionych pracowników.