Jak mogę uzyskać pożyczkę w oczekiwaniu na ugodę?

Jak mogę uzyskać pożyczkę w oczekiwaniu na ugodę?


Co to jest pożyczka przedrozliczeniowa?

Finansowanie przedrozliczeniowe to zaliczka pieniężna dla osób, które mają oczekujący pozew o uszkodzenie ciała (wypadek samochodowy, sprawa workers comp lub poślizgnięcie i upadek, itp.) które są w potrzebie pieniędzy teraz.

Jak działa pożyczka rozliczeniowa??

Pożyczka z tytułu rozliczenia pozwu zapewnia gotówkę z góry na poczet oczekującego wyroku sądu lub ugody sądowej. Pożyczkobiorca może spłacić pożyczkę po wypłacie środków z ugody. Odsetki będą naliczane w czasie trwania pożyczki, czasami według wysokich stawek.

Co to jest rozliczenie zaliczki pieniężne?

Pożyczka gotówkowa z rozliczenia to pieniądze, które firma nabywająca płaci sprzedawcy strukturyzowanej ugody przed zatwierdzeniem sprzedaży przez sędziego. Można myśleć o nim jako o pożyczce bez regresu, w której sprzedawca nie jest zobowiązany do spłaty zaliczki gotówkowej, jeśli nie uzyska zatwierdzenia przez sąd.

Ile pożyczek można uzyskać z rozliczenia?

Nie ma określonego limitu do liczby pożyczek z tytułu pozwu sądowego, które można zaciągnąć. W rzeczywistości, powodowie często wyjąć drugi lub trzeci kredyt na ich sprawę. Jest to normalne i zrozumiałe: bardzo trudno jest przewidzieć dokładnie, ile funduszy przed rozliczeniem Ty i Twoja rodzina będziecie potrzebować.

Czy mój prawnik może odmówić mi uzyskania pożyczki przedrozliczeniowej?

Co zrobić, jeśli prawnik odmówi opcji finansowania przed rozliczeniem? Nie można zakwalifikować się do żadnego finansowania prawnego bez podpisu adwokata. Prawna firma finansowania będzie korzystać z procesu aplikacji, aby uzyskać podpis adwokata przed wydaniem jakiejkolwiek natychmiastowej gotówki do kredytobiorcy.

Jakie jest oprocentowanie pożyczek przedrozliczeniowych??

Kiedy otrzymasz ofertę finansowania przedrozliczeniowego, pożyczkodawca powinien powiedzieć Ci z góry, jaka jest Twoja stopa procentowa, zanim podpiszesz papiery. Najlepsze firmy finansujące pozwy zazwyczaj podają oprocentowanie między 1-3% miesięcznie.

Co to jest ryzyko przedrozliczeniowe?

Ryzyko, że kontrahent nie wywiąże się z umowy przed ostatecznym rozliczeniem instrumentu finansowego. Oznacza to, że kontrahent może ponieść stratę z powodu niewykonania kontraktu, ale przynajmniej (w przeciwieństwie do ryzyka rozliczenia) strona niewykonująca kontraktu nie będzie miała wypłaconych środków w ramach kontraktu.