Jak mogę uzyskać pożyczkę PPP w Michigan?

Jak mogę uzyskać pożyczkę PPP w Michigan?


Kto dostał pożyczki PPP Michigan?

Eksperci zgadzają się, że Paycheck Protection Program był wygraną dla całego Michigan – ale być może największymi zwycięzcami byli Hrabstwo Oakland i przemysł wytwórczy. Program federalny przyznał 24 miliardy dolarów małym firmom w Michigan poprzez ponad 300 000 pożyczek do umorzenia.

Czy nadal można ubiegać się o pożyczkę w ramach PPP 2022??

Jeszcze jest czas, aby ubiegać się o umorzenie kredytu PPP dla wielu beneficjentów. Od 24 kwietnia 2022 r, 96% kredytów PPP z 2020 roku i 81% kredytów PPP z 2021 roku zostało całkowicie lub częściowo umorzonych. Tak wynika z najnowszego raportu SBA Forgiveness Platform Lender Submission.

Czy jest już za późno, aby ubiegać się o PPP?

Jeszcze nie jest za późno, aby złożyć wniosek! WAŻNA AKTUALIZACJA NA ROK 2021: Prezydent Biden podpisał przedłużenie programu pożyczek PPP do 30 czerwca 2021 r.

Kto nie kwalifikuje się do pożyczki w ramach PPP?

Pożyczka PPP na pierwsze ciągnięcie, jeśli nie masz pracowników

(Jeśli używasz 2020 do obliczania kosztów płac i nie złożyłeś jeszcze deklaracji 2020, wypełnij ją i oblicz wartość.) Jeśli kwota ta jest wyższa niż 100.000$, zmniejsz ją do 100.000$. Jeśli zarówno twój zysk netto, jak i dochód brutto wynoszą zero lub mniej, nie kwalifikujesz się do pożyczki w ramach PPP.

Czy PPP powróci w 2022 r?

Jeśli nigdy nie otrzymałeś pożyczki PPP i zastanawiasz się, czy będzie kolejna pożyczka PPP na 2022 r, wydaje się to bardzo mało prawdopodobne. Nic nie zostało ogłoszone.

Jakie są wymagania dotyczące kredytu w PPP?

2021 kwalifikowalność pożyczki PPP
  • Twoja firma działała przed 15 lutego 2020 r.
  • Twoja firma jest nadal otwarta i działa.
  • Masz nie więcej niż 500 pracowników.
  • Jeśli Twoja firma ma wiele lokalizacji, masz nie więcej niż 500 pracowników na lokalizację.

Czy kredyty PPP muszą być spłacane?

Pożyczki PPP (pełna kwota główna i wszelkie narosłe odsetki) mogą być całkowicie umorzone, co oznacza, że nie muszą być spłacane. Jeśli nie ubiegasz się o przebaczenie, będziesz musiał spłacić pożyczkę.