Jak mogę ubiegać się o umorzenie pożyczek PPP?

Jak mogę ubiegać się o umorzenie pożyczek PPP?


Czy mogę ubiegać się o przebaczenie PPP teraz?

Kredytobiorcy mogą ubiegać się o przebaczenie w dowolnym czasie aż do daty zapadalności kredytu. Jeśli pożyczkobiorcy nie złożą wniosku o umorzenie pożyczki w ciągu 10 miesięcy od ostatniego dnia okresu objętego ubezpieczeniem, wówczas płatności pożyczki PPP nie będą już odraczane i pożyczkobiorcy zaczną dokonywać płatności na rzecz pożyczkodawcy PPP.

Czy mogę sam ubiegać się o umorzenie kredytu w PPP??

Aby otrzymać pełne umorzenie pożyczki PPP, osoby samozatrudnione muszą przestrzegać następujących wytycznych: Wykorzystać co najmniej 60% pożyczki na pokrycie “kosztów płacowych”, które dla osób samozatrudnionych to zasadniczo ich pensje (w tym pensje, prowizje i napiwki), do $100,000 w skali rocznej.

Jaki jest ostateczny termin dla 2. przebicia pożyczki PPP 2021?

Pożyczkobiorcy mogą ubiegać się o pożyczkę w ramach PPP do drugiego etapu, za pośrednictwem dowolnego istniejącego pożyczkodawcy SBA 7(a) lub za pośrednictwem ubezpieczonej na szczeblu federalnym instytucji depozytowej, ubezpieczonej na szczeblu federalnym unii kredytowej, kwalifikującego się pożyczkodawcy niebędącego bankiem lub instytucji Systemu Kredytów Rolnych, która uczestniczy w PPP.

Skąd mam wiedzieć, czy moja pożyczka PPP została umorzona??

W tej opcji otrzymane środki z PPP byłyby rozliczane jako dofinansowanie do dochodu. Rezerwa z tytułu odroczonego dochodu będzie rozpoznana w momencie otrzymania po raz pierwszy umarzalnych wpływów z tytułu pożyczki, jeśli firma stwierdzi, że istnieje “uzasadniona pewność”, że spełni warunki umorzenia całej kwoty pożyczki.

Ile czasu mam na złożenie wniosku o umorzenie pożyczki PPP??

Musisz ubiegać się o przebaczenie w ciągu 10 miesięcy po zakończeniu ‘Covered Period’. czyli 24-tygodniowy okres, który rozpoczyna się w momencie otrzymania pożyczki PPP. Pożyczkodawca (i.e. Twój bank) ma 2 miesiące na przetworzenie wniosku o przebaczenie pożyczki, a następnie SBA ma trzy dodatkowe miesiące na zatwierdzenie przebaczenia.

Czy nadal można ubiegać się o pożyczkę PPP 2022?

Jest jeszcze czas, aby ubiegać się o umorzenie pożyczki PPP dla wielu beneficjentów. Od 24 kwietnia 2022 roku, 96% kredytów PPP na rok 2020 i 81% kredytów PPP na rok 2021 zostało całkowicie lub częściowo umorzonych. Tak wynika z najnowszego raportu SBA Forgiveness Platform Lender Submission.

Czy jest już za późno na umorzenie kredytu PPP??

Kredytobiorcy mogą ubiegać się o przebaczenie w dowolnym czasie aż do daty zapadalności kredytu. Jeśli kredytobiorcy nie złożą wniosku o umorzenie kredytu w ciągu 10 miesięcy od ostatniego dnia okresu objętego ubezpieczeniem, wówczas płatności kredytu w ramach PPP nie będą już odraczane i kredytobiorcy zaczną dokonywać płatności na rzecz kredytodawcy PPP.