Jak mogę dokonać płatności z mojej pożyczki EIDL?

Jak mogę dokonać płatności z mojej pożyczki EIDL?


Czy trzeba spłacić pożyczkę EIDL??

Przegląd programów

Wnioskodawcy COVID-19 Economic Injury Disaster Loan (EIDL) mogli kwalifikować się do otrzymania do $15,000 w finansowaniu od SBA, które nie nie trzeba spłacać.

Jak sprawdzić saldo mojej pożyczki EIDL?

Ok, również jeśli zalogujesz się na portalu sba, zalogujesz się na portalu sba. A na górze. Właśnie tam możesz zobaczyć swój numer pożyczki EIDL.

Czy mogę spłacić pożyczkę EIDL wcześniej?

Obecnie spłaty kredytu COVID-19 EIDL są odroczone na dwa lata. Możesz naliczać odsetki od pożyczki w tym okresie. Możesz zacząć dokonywać płatności na swojej pożyczce, zanim skończy się okres odroczenia, a nie ma opłat karnych za wcześniejszą spłatę kredytu.

Co się stanie, jeśli nie będę mógł spłacić mojej pożyczki EIDL?

SBA lub twój pożyczkodawca podejmą działania prawne: Jeśli nie jesteś w stanie spłacić żadnych pieniędzy w określonym czasie, SBA przejrzy Twoje finanse biznesowe (i ewentualnie osobiste). Jeśli mogą zidentyfikować pieniądze, które mogą być wykorzystane do spłaty pożyczki, mogą rozpocząć postępowanie prawne.

Czy pożyczki EIDL zostaną w przyszłości umorzone?

Covid EIDLs nie są wybaczalne i musi być spłacony w całości. Pożyczkobiorcy mogą jednak skorzystać z 30-miesięcznego okresu odroczenia płatności, który rozpoczyna się w dniu wystawienia noty. Ten okres odroczenia dotyczy pożyczek zatwierdzonych w 2020, 2021 i 2022 roku i jest przedłużeniem oryginalnego 12-miesięcznego odroczenia.

Jak długo muszę wydawać moją pożyczkę EIDL?

Jeśli uzyskałeś EIDL i pożyczkę PPP, nie możesz użyć EIDL do pokrycia tych samych wydatków przez 8 lub 24 tygodnie okresie.

Czy jesteś osobiście odpowiedzialny za kredyt EIDL?

Tak. Czy muszę przedstawić osobiste poręczenie przy pożyczkach EIDL? SBA zrzekł się wszelkich gwarancji osobistych na zaliczki i pożyczki poniżej 200 tys. dolarów. Dla kwot pożyczek powyżej $200,000, SBA może wymagać osobistych gwarancji.