Jaką kwotę mogę pożyczyć w ramach Eidl?

Jaką kwotę mogę pożyczyć w ramach Eidl?


Jak oblicza się wzrost kredytu EIDL?

Kwota pożyczki będzie oparta na twojej rzeczywistej szkodzie ekonomicznej i potrzebach finansowych twojej firmy, niezależnie od tego, czy firma poniosła jakiekolwiek szkody majątkowe. *Biznes może kwalifikować się zarówno do EIDL, jak i do pożyczki na wypadek katastrofy fizycznej. Maksymalna łączna kwota pożyczki wynosi 2 miliony dolarów.

Czy mogę umieścić moją pożyczkę EIDL na koncie oszczędnościowym??

Odpowiedź brzmiała “nie”.” Dokładniej, odpowiedź brzmiała “Fundusze EIDL nie mogą być zdeponowane na oprocentowanych kontach.” To znaczy, “nie” dla rachunku maklerskiego. “Nie” dla konta na rynku pieniężnym. “Nie” na konto oszczędnościowe. I, technicznie rzecz biorąc, jest to nawet “nie” dla oprocentowanego konta czekowego.

Co mogę użyć EIDL pożyczki dla samozatrudnionych?

Istnieje kilka kwalifikujących się wydatków, które mogą być wykorzystane przez fundusze EIDL. Dla właścicieli firm i niezależnych wykonawców, przykłady obejmują payroll (twoje wynagrodzenie), czynsz lub hipoteka, twoje media i inne zwykłe wydatki biznesowe.

Czy pożyczki EIDL zostaną w przyszłości umorzone?

Covid EIDLs nie są wybaczalne i muszą być spłacone w całości. Pożyczkobiorcy mogą jednak skorzystać z 30-miesięcznego okresu odroczenia płatności, który rozpoczyna się w dniu wystawienia noty. Ten okres odroczenia dotyczy pożyczek zatwierdzonych w 2020, 2021 i 2022 roku i jest przedłużeniem pierwotnego 12-miesięcznego odroczenia.

Jak obliczane są pożyczki SBA?

Opłaty za pożyczki ekspresowe SBA

Stawki mogą być negocjowane z kredytobiorcą, ale SBA ustala maksymalne stawki. Pożyczkodawca może pobierać opłaty do 4.5% ponad Prime rate na pożyczki powyżej $50,000 i do $550,000 i do 6.5% ponad Prime rate dla pożyczek w wysokości $50,000 lub mniej, niezależnie od terminu spłaty pożyczki.

Jak długo trwa otrzymanie funduszy Eidl po zatwierdzeniu 2022?

Po złożeniu przez kredytobiorcę wniosku o EIDL, czas zatwierdzenia może się różnić w zależności od wielkości. Zazwyczaj decyzja podejmowana jest w ciągu 21 dni od złożenia wniosku, a wypłata pieniędzy w ciągu pięciu dni roboczych.

Czy mogę użyć Eidl do zakupu domu?

Najpierw, kupno domu wyraźnie nie mieści się w zamierzonych zastosowaniach EIDL. Wygląda na to, że zakup pojazdu również, nawet jeśli jest to zakup biznesowy. Pamiętaj, że niekwalifikowane zastosowania wpływów EIDL obejmują “nabycie środków trwałych”, a środki trwałe zwykle obejmują pojazdy.