Jak kwalifikujesz się do umorzenia pożyczki PPP?

Jak kwalifikujesz się do umorzenia pożyczki PPP?


Jakie jest maksymalne umorzenie pożyczki PPP?

Forgiveness jest ograniczony do 2.5-miesięczna wartość wynagrodzenia właściciela-pracownika lub osoby samozatrudnionej w 2019 lub 2020 roku (do maksymalnej kwoty 20,833 dolarów na osobę w sumie we wszystkich przedsiębiorstwach).

Czy jest już za późno na umorzenie pożyczki PPP?

Kredytobiorcy mogą ubiegać się o umorzenie w dowolnym czasie aż do daty zapadalności pożyczki. Jeśli pożyczkobiorca nie złoży wniosku o umorzenie pożyczki w ciągu 10 miesięcy od ostatniego dnia okresu objętego ubezpieczeniem, wówczas spłaty pożyczki PPP nie będą już odraczane i pożyczkobiorca zacznie spłacać pożyczkę na rzecz pożyczkodawcy PPP.

Jak mogę ubiegać się o umorzenie pożyczki PPP bez pracowników?

Aby to zrobić, będziesz potrzebował swojego formularza 2019 1040 Schedule C, a także formularza 2019 IRS 1099-MISC wyszczególniającego wynagrodzenie niepracownicze, faktury, wyciągi bankowe lub księgę rekordów, która dowodzi, że jesteś samozatrudniony. Kiedy ubiegasz się o przebaczenie, dostarczysz ten sam 2019 Schedule C do swojego pożyczkodawcy.

Kto nie kwalifikuje się do umorzenia kredytu PPP?

60/40 PPP Wymóg umorzenia pożyczki

Zasada 60/40 mówi, że 60% pożyczki musi być wydane na kwalifikujące się koszty płac. Wszelkie inne wydatki pozapłacowe, które przekraczają 40% pożyczki nie będą kwalifikowały się do umorzenia.

Dlaczego pożyczka PPP nie zostanie umorzona?

Nie kwalifikował się do pożyczki PPP Kwota otrzymana lub wykorzystana wpływy z kredytu PPP na niedozwolone cele. Nie kwalifikuje się do umorzenia pożyczki PPP w wysokości określonej przez pożyczkodawcę w jego pełnej lub częściowej decyzji zatwierdzającej wydanej do SBA.

Czy pożyczki PPP zostaną umorzone dla osób samozatrudnionych?

Osoby samozatrudnione mogą teraz otrzymać do 100% umorzenia pożyczki PPP.

Ile mogą zapłacić sobie właściciele dzięki kredytowi PPP?

$20,833
Tak, można ubiegać się o całą pożyczkę PPP jako Zastępcze Odszkodowanie Właściciela. Maksymalna kwota pieniędzy, o którą można się ubiegać w ten sposób, przy założeniu, że osiągnięto limit $100,000, wynosi $20,833. Powiedzmy więc, że w 2019 roku osiągnąłeś $62,000 zysku netto. Twoje maksymalne Zastępstwo Kompensacyjne Właściciela wyniosłoby $12,916: ($62,000/12) x 2.5.