Jak działa linia kredytowa?

Jak działa linia kredytowa?


Jaka jest różnica między linią kredytową a pożyczką?

Kredyty są nieodnawialnymi, jednorazowymi ryczałtowymi kwotami kredytu, które kredytobiorca zwykle wykorzystuje na określony cel. Linie kredytowe są odnawialne linie kredytowe, które mogą być używane wielokrotnie do codziennych zakupów lub nagłych wypadków w pełnej kwocie lub mniejszych przyrostów.

Co to jest osobista linia kredytowa i jak to działa?

Osobista linia kredytowa (czasami nazywana PLOC) jest ustalona kwota pieniędzy, z której można pożyczyć (do limitu) na dany okres czasu, zwany okresem pobierania. Podobnie jak w przypadku karty kredytowej, pobierasz potrzebną kwotę z dostępnego salda i płacisz tylko odsetki od tej kwoty.

Jakie są korzyści z linii kredytowej?

Główną zaletą LOC jest możliwość pożyczenia tylko potrzebnej kwoty i uniknięcia płacenia odsetek od dużej pożyczki. To powiedziawszy, kredytobiorcy muszą być świadomi potencjalnych problemów przy zaciąganiu LOC. Niezabezpieczone lokaty mają wyższe stopy procentowe i wymagania kredytowe niż te zabezpieczone.

Jak długo trzeba spłacać linię kredytową?

W przeciwieństwie do pożyczki osobistej, nie ma ustalonego harmonogramu spłaty pieniędzy pożyczonych z linii kredytowej. Jednakże, musisz dokonywać miesięcznych spłat odsetek od każdej pożyczonej kwoty, ponieważ odsetki zaczynają być naliczane od pierwszego dnia, w którym pożyczasz pieniądze, do dnia, w którym je spłacasz.

Jak spłacić linię kredytową?

Możesz spłacić kapitał w dogodnym dla siebie terminie, ale każdego miesiąca należy dokonać minimalnej płatności określonej w miesięcznym zestawieniu. Płatność ta obejmuje odsetki, składki ubezpieczeniowe (jeśli dotyczy) oraz wszelkie dodatkowe kwoty wymagane do zapewnienia, że saldo Twojego konta nie przekracza limitu kredytowego.

Jakie są wymagania dotyczące linii kredytowej?

Linia kredytowa Kwalifikacje
  • Dobry lub doskonały wynik kredytowy. Przy udzielaniu niezabezpieczonej osobistej linii kredytowej, kredytodawcy zazwyczaj oczekują dobrej lub doskonałej oceny kredytowej na poziomie 690 lub wyższym. …
  • Udokumentowana zdolność do spłaty pożyczki. …
  • Zabezpieczenia.

Czy uzyskanie linii kredytowej wpływa na ocenę kredytową?

Długotrwała osobista linia kredytowa zwiększa długość Twojej historii kredytowej. Jednak nowa linia skraca Twoją ogólną historię rachunków, podobnie jak zamknięcie osobistej linii kredytowej. Krótsza historia kredytowa może obniżyć Twoją ocenę kredytową.