Ile z pożyczki PPP może być umorzone dla samozatrudnionych?

Ile z pożyczki PPP może być umorzone dla samozatrudnionych?


Jaką część mojego kredytu PPP mogę spłacić sam?

Kwota out i wziąć go jako odszkodowanie właściciela.

Czy 100% kredytu PPP może być wykorzystane na samozatrudnienie z wynagrodzeniem?

Jednak jako osoba pracująca na własny rachunek, Możesz ubiegać się o 100% pożyczki PPP jako wynagrodzenie w ramach zastępstwa kompensacyjnego. Odpuszczalne wynagrodzenie pieniężne jest ograniczone do $100,000 na pracownika w skali rocznej, co oznacza, że możesz wykorzystać całe $20,833 na swoją osobistą pensję.

Czy mogę dostać pożyczkę w PPP nie mając pracowników?

Dla właścicieli firm lub niezależnych wykonawców bez pracowników, maksymalna możliwa pożyczka PPP wynosi więc 20.833 dolarów, i cała kwota jest automatycznie kwalifikuje się do przebaczenia jako udział w odszkodowaniu właściciela.

Czy samozatrudnieni mogą korzystać z kredytu PPP, aby zapłacić sobie?

Możesz użyć funduszy z PPP, aby zapłacić sobie za to, co nazywa się udziałem właściciela w rekompensacie lub kosztami właściciela. Jest to rekompensata za utratę dochodu z działalności gospodarczej. Aby wziąć pełną kwotę udziału w rekompensacie właściciela, będziesz musiał skorzystać z okresu objętego ubezpieczeniem wynoszącego co najmniej 11 tygodni.

Czy pożyczki PPP poniżej 50k są automatycznie odpuszczane?

SBA i US Treasury wydały nowy wniosek o przebaczenie dla kredytobiorców z Paycheck Protection Program (PPP) pożyczki mniejszej niż $50,000. Oprócz uproszczenia aplikacji, kredytobiorca może otrzymać umorzenie kredytu nawet jeśli zwolnił pracowników od momentu otrzymania kredytu PPP.

Co się stanie, jeśli nie będziesz mógł spłacić PPP?

Po pierwsze, pożyczkodawca będzie dążył do zapłaty od firmy za zaległe saldo pożyczki. Jeśli jednak firma nie może zapłacić pełnej kwoty, pożyczkodawca przejmuje zabezpieczenie zastawione przez firmę. Twoje aktywa biznesowe mogą nie mieć dużej wartości. W takim przypadku pożyczkodawca zrezygnuje z zabezpieczenia.

Czy pożyczki PPP muszą być spłacone?

Pożyczki PPP (cała kwota główna i wszelkie narosłe odsetki) mogą być całkowicie umorzone, co oznacza, że nie muszą być spłacane. Jeśli nie ubiegasz się o przebaczenie, będziesz musiał spłacić pożyczkę.