Ile będzie wynosiła rata mojego kredytu studenckiego w zależności od dochodu?

Ile będzie wynosiła rata mojego kredytu studenckiego w zależności od dochodu?


Jak jest obliczana moja spłata IBR?

Ogólnie rzecz biorąc, miesięczne płatności w ramach Income-Based Repayment (IBR), Pay As You Earn (PAYE) i Revised Pay As You Earn (REPAYE) są obliczane jako 10% lub 15% Twojego “dyskretnego dochodu”, czyli Twój dochód minus 150% poziomu ubóstwa dla Twojej rodziny i stanu.

Ile płacisz za plan spłaty oparty na dochodach?

Dla planu IBR, twoja miesięczna kwota płatności wynosi 10 procent Twojego uznaniowego dochodu, jeśli jesteś nowym kredytobiorcą w dniu lub po 1 lipca 2014 r. Jeśli nie jesteś nowym kredytobiorcą, Twoja miesięczna kwota płatności w planie IBR wynosi 15% Twojego uznaniowego dochodu.

Czy trudno jest zakwalifikować się do spłaty zależnej od dochodu?

Aby się zakwalifikować, płatność, którą dokonasz w oparciu o wielkość rodziny i dochód dla IBR musi być mniejsza niż ta, którą zapłacisz w ramach standardowego planu spłaty z 10-letnim okresem spłaty. Jeśli kwota jest wyższa, nie skorzystasz z IBR i nie zakwalifikujesz się.

Jaki jest maksymalny dochód dla spłaty opartej na dochodach?

Miesięczne płatności będą 0 dolarów, jeśli AGI jest mniejsza niż 150% rządu federalnego ustanowionego linii ubóstwa 12,880 dolarów w 2021 roku. Oznacza to, że Twój dochód musiałby wynosić poniżej $19,320.

Czy spłata oparta na dochodach to dobry pomysł?

Plany spłat uzależnionych od dochodu są dobra dla kredytobiorców, którzy są bezrobotni i wyczerpali już swoje uprawnienia do odroczenia na wypadek bezrobocia, odroczenia na wypadek trudnej sytuacji ekonomicznej i wyrozumiałości. Te plany spłaty mogą być dobrą opcją dla kredytobiorców po wygaśnięciu przerwy w spłacie i umorzeniu odsetek.

Czy IBR opiera się na dochodach gospodarstwa domowego?

W ramach planów REPAYE i ICR, twoja wypłata jest zawsze oparta na twoim dochodzie i wielkości rodziny, bez względu na jakiekolwiek zmiany w twoim dochodzie. Oznacza to, że jeśli Twój dochód wzrośnie z czasem, w niektórych przypadkach Twoja płatność może być wyższa niż kwota, którą musiałbyś zapłacić w ramach 10-letniego Standardowego Planu Spłaty.

Czy kredyty studenckie są umarzane po 20 latach?

Obecnie najbardziej dostępny plan spłat uzależniony od dochodów nosi nazwę “Revised Pay As You Earn” lub REPAYE i ogranicza płatności do 10% dochodów kredytobiorcy. Po 20 lub 25 latach pozostałe saldo zadłużenia jest umarzane.2 dni temu