Ile będę płacił w ramach IBR?

Ile będę płacił w ramach IBR?


Jak bardzo moja wypłata kredytu studenckiego będzie zależna od dochodów?

Plan uzależniony od dochodów, z którego korzystasz
Plan Kwota płatności
Płać jak zarabiasz (PAYE) 10% twojego uznaniowego dochodu.
Spłata oparta na dochodach (IBR) 10% uznaniowego dochodu, jeśli pożyczyłeś w dniu lub po 1 lipca 2014 roku; 15% uznaniowego dochodu, jeśli miałeś pożyczki od 1 lipca 2014 roku.

2 kolejne rzędy

Czy IBR trwa 20 czy 25 lat??

Jeśli dokonujesz płatności w ramach planu spłat uzależnionych od dochodu i jednocześnie pracujesz nad umorzeniem pożyczki w ramach programu Public Service Loan Forgiveness (PSLF), możesz kwalifikować się do umorzenia wszelkich pozostałych sald pożyczki po dokonaniu płatności 10 lat kwalifikujących się płatności, zamiast 20 lub 25 lat.

Czy IBR opiera się na dochodzie brutto czy netto?

Twój serwis pożyczek federalnych wykorzysta Skorygowany dochód brutto (“AGI”) w zeznaniu podatkowym jako podstawa do określenia miesięcznej płatności IBR. Ale AGI to nie tylko twoje zarobki brutto. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, “dostosowany.” Jest to część twojego wynagrodzenia, która podlega opodatkowaniu.

Czy IBR opiera się na dochodach gospodarstwa domowego??

Obliczenia miesięcznych płatności IBR

Z nowym IBR, płatności są obliczane na podstawie wielkości rodziny i całkowitego dochodu gospodarstwa domowego. Twoja miesięczna kwota płatności jest obliczana jako 10% uznaniowego dochodu gospodarstwa domowego.

Co jeśli nie stać mnie na spłatę opartą na dochodach??

Jeśli masz problemy z dokonaniem pełnej, wymaganej miesięcznej płatności w ramach planu spłat uzależnionych od dochodów (lub jakiegokolwiek innego planu spłat), skontaktować się z obsługą pożyczki w celu omówienia opcji, takich jak zmiana planu spłat lub prośba o odroczenie lub rozłożenie na raty.

Czy spłata oparta na dochodach to dobry pomysł?

Plany spłat uzależnione od dochodów są dobry dla pożyczkobiorców, którzy są bezrobotni i wyczerpali już swoje uprawnienia do odroczenia z powodu bezrobocia, odroczenia z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i rozłąki. Te plany spłaty mogą być dobrą opcją dla kredytobiorców po pauzie w spłacie i rezygnacji z odsetek.

Czy pożyczki studenckie są odpuszczone po 20 latach?

Obecny najbardziej dostępny plan spłat zależnych od dochodu nazywa się Revised Pay As You Earn, lub REPAYE, i ogranicza płatności na 10% dochodu kredytobiorcy. Po 20 lub 25 latach pozostałe saldo zadłużenia jest umorzone.1 dzień temu