Dlaczego moja modyfikacja pożyczki EIDL została odrzucona??

Dlaczego moja modyfikacja pożyczki EIDL została odrzucona??


Czy mogę zwiększyć kwotę mojej pożyczki EIDL??

Od 6 maja 2022 r. SBA nie rozpatruje już wniosków o zwiększenie pożyczki COVID-19 EIDL ani wniosków o ponowne rozpatrzenie wcześniej odrzuconych wniosków o pożyczkę. Od 16 maja 2022 roku portal COVID-19 EIDL (covid19relief1.sba.gov, znany również jako “portal RAPID”) jest zamknięty.

Jak długo trwa proces zatwierdzania pożyczki EIDL??

w ciągu 21 dni
Czas potrzebny do przetworzenia wniosku EIDL może się różnić w zależności od ilości wniosków, od od kilku dni do kilku tygodni-ale zazwyczaj nowe aplikacje są przetwarzane w ciągu 21 dni.

Czy mogę umieścić moją pożyczkę EIDL na koncie oszczędnościowym?

Odpowiedź brzmiała “nie”.” Dokładniej, odpowiedź brzmiała “Fundusze EIDL nie mogą być zdeponowane na kontach oprocentowanych.” To znaczy, “nie” dla rachunku maklerskiego. “Nie” dla rachunku rynku pieniężnego. “Nie” dla konta oszczędnościowego. I, technicznie rzecz biorąc, jest to nawet “nie” dla oprocentowanego konta czekowego, jak również.

Jak długo trwa zatwierdzenie modyfikacji pożyczki SBA?

Szacowany czas oczekiwania na zatwierdzenie to trzy do pięciu tygodni dla kwot poniżej 500 000 USD i sześć do ośmiu tygodni dla kwot powyżej 500 000 USD. Jeśli czekasz na zatwierdzenie pożyczki poniżej 500 000 USD i zwiększenie do ponad 500 000 USD, linia czasowa jest bliżej dziewięciu tygodni.

Jak długo trwa otrzymanie funduszy Eidl po zatwierdzeniu 2022?

Gdy kredytobiorca złoży wniosek o EIDL, czas zatwierdzenia może się różnić w zależności od objętości. Zazwyczaj decyzja podejmowana jest w ciągu 21 dni od złożenia wniosku i wypłaty pieniędzy w ciągu pięciu dni roboczych.

Jak dużo mogę zapłacić sobie z pożyczką EIDL?

A: Tak. Kwota, którą możesz zapłacić sobie na liście płac, nie jest zależna od rzeczywistego dochodu przez te 8 tygodni. Możesz zarabiać tyle samo co przed COVID-19 i nadal płacić sobie maksymalną dopuszczalną płacę z PPP. Innymi słowy, powiedzmy, że twój średni tygodniowy zysk z 2019 roku wyniósł 2000 dolarów.

Czy mogę użyć pożyczki EIDL do spłacenia długu?

Z ostatnią zmianą dokonaną przez SBA, Fundusze EIDL mogą być teraz używane do płacenia lub przedpłacania długów komercyjnych. Zasadniczo można spłacić cały zaległy bilans kredytu komercyjnego uzyskanego za pośrednictwem tradycyjnych kredytodawców z funduszy EIDL. Możesz również dokonywać płatności na swoje federalne zadłużenie biznesowe (np.g. inne pożyczki SBA).