Dlaczego mój kredyt PPP jest w trakcie weryfikacji wtórnej?

Dlaczego mój kredyt PPP jest w trakcie weryfikacji wtórnej?


Co to znaczy, że Twój wniosek o PPP jest w trakcie rozpatrywania?

Jeśli Twój status wniosku o pożyczkę PPP jest w “ręcznym przeglądzie”, oznacza to tylko, że pożyczkodawca będzie ręcznie przeglądał wniosek, aby upewnić się, że kwalifikuje się on do złożenia w SBA.

Jak długo trwa weryfikacja wniosku o pożyczkę PPP?

Od początku do końca, proces zazwyczaj trwa około dwóch tygodni, chociaż niektórzy pożyczkobiorcy otrzymują fundusze szybciej. Tak długo, jak pozostajesz zaangażowany w proces, utrzymujesz kontakt ze swoim pożyczkodawcą i rozumiesz, jak działa proces pożyczki PPP, powinieneś zobaczyć swoje pieniądze w krótkim czasie.

Jak długo trwa zatwierdzenie drugiego losowania przez SBA??

Jak długo trwa spłata mojego kredytu w PPP?? Po zatwierdzeniu przez SBA pożyczki PPP z drugim ciągiem, zgodnie z prawem, pożyczkodawca musi 10 dni kalendarzowych zapewnić, że fundusze zostaną przelane na twoje konto. Jest to taki sam okres czasu jak w przypadku pożyczek PPP z pierwszego ciągnienia.

Co oznacza przegląd wtórny?

Wtórny przegląd danych (SDR) to technika badawcza stosowana do uzyskania informacji w celu stworzenia jasnego przeglądu analitycznego. Analityk wykonujący SDR bierze pod uwagę wiele elementów danych wtórnych w celu stworzenia jak najbardziej spójnego obrazu na dany temat.

Jak długo trwa ponowne wysłanie środków przez SBA?

Gdy SBA otrzyma całą wymaganą dokumentację, przetworzymy informacje i wydamy dodatkowe fundusze tak szybko, jak to możliwe. Celem SBA jest rozpatrzenie wszystkich wniosków w ciągu 21 dni otrzymania wypełnionego wniosku.

Co oznacza, że Twoja pożyczka jest w trakcie weryfikacji?

Twój wniosek jest w trakcie przeglądu do momentu podjęcia decyzji o przyznaniu lub odmowie zwolnienia z kredytu studenckiego. W większości przypadków powinieneś kontynuować dokonywanie regularnych spłat kredytu studenckiego do czasu otrzymania orzeczenia w sprawie wniosku o zwolnienie z długu.

Co to znaczy, że pożyczka SBA jest w trakcie przeglądu??

Na przykład SBA może dokonać przeglądu pożyczki, jeśli dokumentacja pożyczkowa złożona do SBA przez pożyczkodawcę lub inne informacje wskazują, że pożyczkobiorca może nie kwalifikować się do pożyczki PPP, lub może nie kwalifikować się do otrzymania kwoty pożyczki lub kwoty umorzenia pożyczki, o którą ubiega się pożyczkobiorca.