Czy VA oferuje pożyczki w trudnej sytuacji?

Czy VA oferuje pożyczki w trudnej sytuacji?


Co to jest płatność za trudy VA?

Co to jest VA trudności finansowe? “Trudności finansowe” dla celów ubiegania się o przyspieszenie roszczenia o niepełnosprawność VA oznaczają, że.., weteran nie jest w stanie uzyskać wystarczających dochodów, aby pokryć podstawowe wydatki, takie jak opłaty za mieszkanie lub wydatki medyczne związane z Twoją niepełnosprawnością.

Czy mogę uzyskać zaliczkę na poczet płatności z tytułu niepełnosprawności VA?

Jeśli VA zatwierdzi wniosek o zaliczkę, VA przetworzy zaliczkę tak blisko rzeczywistej daty wypłaty, kiedy wykonawca lub grantobiorca zapłaci za związane z nią dopuszczalne koszty. Gdy tylko będzie to możliwe, VA skonsoliduje zaliczki wypłacane przez odbiorców.

Jak mogę przyspieszyć roszczenie VA o trudności finansowe??

Jak mogę przyspieszyć moje roszczenie VA? Jeśli należysz do jednej z kategorii wymienionych powyżej, możesz ubiegać się o przyspieszenie swojej sprawy. Aby to zrobić, trzeba będzie wypełnij wniosek o Priority Processing Request poprzez formularz VA 20-10207. Pięciostronicowy formularz zawiera instrukcje dotyczące ubiegania się o przyspieszenie rozpatrzenia wniosku.

Jak długo trwa trudna sytuacja w VA?

Jeśli chcesz złożyć wniosek o VA, proces może zająć trochę czasu – wszędzie od trzy do sześciu miesięcy do otrzymania decyzji. Niektóre okoliczności, w tym brakujące informacje w roszczeniu, mogą spowolnić proces.

Czy mogę otrzymać ryczałt za niepełnosprawność VA?

Rekompensata VA jest w przeciwieństwie do odprawy, ponieważ nie jest wypłacana w formie jednorazowego ryczałtu, ale jest wypłacany w czasie. Jeśli VA miałoby wypłacić Panu odszkodowanie i odprawę za to samo kalectwo, otrzymałby Pan podwójne wynagrodzenie za to samo kalectwo. Zgodnie z prawem, nie jest to dozwolone.

Jakie są przykłady trudności finansowych?

Niektóre przykłady zdarzeń, które pożyczkodawca może uznać za trudności finansowe obejmują:
  • Zwolnienie z pracy lub obniżenie wynagrodzenia.
  • Nowa lub pogarszająca się niepełnosprawność.
  • Poważny uraz.
  • Poważna choroba.
  • Rozwód lub separacja prawna.
  • Śmierć.
  • Incarceration.
  • Rozmieszczenie wojska lub nakaz stałej zmiany miejsca pobytu.

Co się dzieje w przypadku roszczenia o trudności finansowe?

Hardship ma być krótkoterminową pomocą, gdzie będziesz w stanie wrócić do normalnych spłat lub spłacić pożyczkę w rozsądnym terminie. Jeśli Twoje trudności finansowe będą prawdopodobnie długotrwałe, zaleca się skorzystanie z pomocy doradcy finansowego pod numerem 1800 007 007.