Czy umorzone pożyczki PPP mogą być badane?

Czy umorzone pożyczki PPP mogą być badane?


Czy możesz być ścigany za pożyczkę PPP?

Według Komisji Małego Biznesu Izby, nadreprezentacja branży fintech w przetwarzaniu pożyczek PPP stworzyła problem prokuratorski, ponieważ Oszustwa w tych aplikacjach CARES Act były ścigane jako oszustwa przewodowe, które według nich miały ustawowy limit 5 lat.

Co się stanie, jeśli pożyczka PPP zostanie wyłudzona?

Składanie fałszywych oświadczeń do SBA lub instytucji finansowej (18 U.S.C. § 1014) – kara pozbawienia wolności do 30 lat, grzywna w wysokości do $1,000,000 lub obie te kary. Uciążliwa kradzież tożsamości (18 U.S.C. § 1028A) – dwuletni okres pozbawienia wolności, który ma być odbywany dodatkowo do kary za przestępstwo bazowe.

Jak kredyty PPP są oznaczane?

Różne agencje federalne mogą potencjalnie oskarżyć Cię o szereg przestępstw, takich jak: oszustwo bankowe, oszustwo przewodowe, spisek w celu popełnienia oszustwa, fałszywe oświadczenia dla instytucji finansowej i inne. Jeśli twoja pożyczka PPP zostanie oznaczona – powinieneś założyć, że jesteś przedmiotem dochodzenia w sprawie oszustwa związanego z pożyczkami PPP.

Czy pożyczki PPP zostaną poddane audytowi??

Twoja pożyczka PPP może zostać poddana audytowi, aby upewnić się, że fundusze zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie pożyczki powyżej 2 milionów dolarów zostaną poddane pełnemu audytowi, natomiast mniejsze pożyczki zostaną poddane kontroli na miejscu.

Czy można iść do więzienia za umarzalną pożyczkę PPP?

Small Business Administration (niem.” Small Business Administration (SBA) jest agencją odpowiedzialną za administrowanie PPP. Naruszenie sekcji 1014 niesie ze sobą potencjał do $1 mln grzywny i 30 lat więzienia federalnego.

Co się stanie, jeśli ktoś podważy Twój kredyt PPP?

Co dzieje się podczas dochodzenia? Zazwyczaj pierwszym krokiem w dochodzeniu będzie weryfikacja z materiałów źródłowych dostarczonej przez Ciebie dokumentacji. Jeśli złożyłeś wyciągi z banku, które zostały zgłoszone jako potencjalne oszustwo, wezwą bank i zdobędą oryginały tych wyciągów.

Co się stanie, jeśli nie spłacisz pożyczki PPP?

Po pierwsze, pożyczkodawca będzie starał się o zapłatę od firmy za zaległe saldo pożyczki. Jednakże, jeśli firma nie jest w stanie spłacić całej kwoty, pożyczkodawca przejmie zabezpieczenie zastawione przez biznes. Twoje aktywa biznesowe mogą nie mieć dużej wartości. W tym przypadku, pożyczkodawca porzuci zabezpieczenie.