Czy pracownicy federalni otrzymują umorzenie swoich pożyczek studenckich?

Czy pracownicy federalni otrzymują umorzenie swoich pożyczek studenckich?


Jacy pracodawcy kwalifikują się do przebaczenia federalnych kredytów studenckich?

Kwalifikujący się pracodawca. Co liczy się jako pracodawca rządowy dla programu PSLF? Wszelkie U.S. Agencja rządowa federalna, stanowa, lokalna lub plemienna jest uważany za pracodawcę rządowego dla programu PSLF.

Jak długo trzeba pracować dla rządu, aby uzyskać przebaczenie kredytu studenckiego?

Departament Edukacji ogłosił ograniczone czasowo zmiany w PSLF, które zapewniają łatwiejszą ścieżkę do przebaczenia wszystkich zaległych długów dla kwalifikujących się kredytobiorców federalnych pożyczek studenckich, którzy służyli w organizacji non-profit, w wojsku lub w federalnym, stanowym, plemiennym lub lokalnym rządzie dla co najmniej 10 lat, w tym nie- …1 dzień temu

Czy pracownicy federalni spłacają kredyty studenckie?

W ramach programu, agencja rządowa, dla której pracujesz, będzie dokonywać płatności – ewentualnie w formie ryczałtu – na rzecz firmy obsługującej Twój kredyt studencki. Możesz otrzymać do $10,000 rocznie (przez całe życie maksymalnie $60,000), aby pomóc w spłacie swoich kredytów studenckich.

Czy pożyczki studenckie są odpuszczane po 20 latach?

Obecnie najbardziej dostępny plan spłat uzależnionych od dochodów nazywa się Revised Pay As You Earn, czyli REPAYE, i ogranicza płatności do 10% dochodów kredytobiorcy. Po 20 lub 25 latach pozostałe zadłużenie zostaje umorzone.1 dzień temu

Czy praca federalna liczy się do PSLF?

Co liczy się jako pracodawca rządowy dla programu PSLF (Public Service Loan Forgiveness)? Każda federalna, stanowa, lokalna lub plemienna agencja rządowa jest uważana za pracodawcę rządowego dla programu PSLF.

Skąd mam wiedzieć, czy kwalifikuję się do PSLF??

Aby się zakwalifikować, musisz pracować na pełny etat lub minimum 30 godzin tygodniowo dla pracodawcy kwalifikującego się do umorzenia pożyczki w służbie publicznej (PSLF). Kwalifikujące się pożyczki to Federal Direct Loans i pożyczki federalne, które zostały skonsolidowane w federalną pożyczkę konsolidacyjną.

Czy program PSLF jest tego wart?

Jeśli masz dużą ilość długów kredytów studenckich, to Public Service Loan Forgiveness (PSLF) może potencjalnie zaoszczędzić tysiące dolarów. Może to również zmniejszyć liczbę lat spłacania kredytu studenckiego. Musisz spełnić wszystkie kryteria, aby kwalifikować się do przebaczenia pożyczki w college’u, ale spłata może być tego warta.