Czy PPP ma wpływ na Pua?

Czy PPP ma wpływ na Pua?


Czy można uzyskać kredyt PPP i bezrobocie w tym samym czasie?

Czy mogę ubiegać się o kredyt w ramach PPP, jeśli otrzymuję pomoc dla bezrobotnych?? Tak, ale należy zachować ostrożność. Nie ma ograniczeń w otrzymywaniu obu świadczeń, ale jako ogólna zasada nie powinieneś używać pożyczki PPP do pokrycia własnego wynagrodzenia, jednocześnie otrzymując zasiłek dla bezrobotnych.

Co się stanie, jeśli otrzymam pożyczkę w ramach PPP i będę bezrobotny w Kalifornii?

Jest to możliwe, w zależności od stanu. Jeśli otrzymasz pożyczkę PPP, to może zdyskwalifikować Cię z dalszego otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Jednakże, możesz być w stanie wrócić na zasiłek dla bezrobotnych po otrzymaniu pożyczki PPP, a to podejście może przedłużyć czas, w którym możesz otrzymać pomoc rządową.

Czy pożyczka PPP i bezrobocie to to samo?

Nie mamy wytycznych dotyczących tego pytania od rządu stanowego lub federalnego, więc nasza odpowiedź jest nieco spekulatywna. Pożyczki PPP mają na celu pomóc firmom w utrzymaniu pracowników na liście płac. Zasiłek dla bezrobotnych jest przeznaczony dla pracowników, którzy już nie pracują i nie otrzymują wynagrodzenia.

Co się stanie, jeśli nie spłacisz kredytu PPP?

Po pierwsze, pożyczkodawca będzie dążył do zapłaty od firmy za zaległe saldo pożyczki. Jednakże, jeśli firma nie może zapłacić pełnej kwoty, pożyczkodawca dokona egzekucji z zabezpieczeń zastawionych przez firmę. Twoje aktywa biznesowe mogą nie mieć dużej wartości. W takim przypadku, pożyczkodawca porzuci zabezpieczenie.

Czy Pua zostanie przedłużone?

Od 9 sierpnia 2021 roku do 5 września 2021 roku ten program był dostępny przez maksymalnie 13 tygodni. Program EB w pełni zakończył się 5 września 2021 r.

Regularne ubezpieczenie dla bezrobotnych.
Data wejścia w życie pierwotnego roszczenia* Maksymalna liczba dostępnych tygodni świadczeń
6 września 2021 roku i później 26 tygodni zwykłego UI

3 kolejne rzędy

Czy można uzyskać kredyt PPP nie mając pracowników?

Kwoty pożyczek

Jednakże, jeśli nie masz pracowników, nadal można uzyskać finansowanie z kredytu PPP. Dzięki zmianie w obliczeniach pożyczki dla Schedule C Filers, samozatrudnieni pracownicy i niezależni wykonawcy mogą używać dochodu brutto zamiast netto, aby określić ich całkowitą kwotę pożyczki.

Czy mogę otrzymać Eidl i Pua w tym samym czasie??

Odpowiedź: Możesz ubiegać się o obie, ale nie można wykorzystać środków z obu na ten sam cel.