Czy pożyczki PPP muszą być spłacane?

Czy pożyczki PPP muszą być spłacane?


Czy pożyczka PPP jest długoterminowa??

Księgowość dla kredytów PPP

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KLASYFIKACJI TERMINÓW: W momencie początkowej wyceny, pożyczki powinny być zaksięgowane jako zobowiązania długoterminowe ze względu na pięcioletni okres pożyczki PPP. Wniosek ten zakłada, że żadne kwoty nie zostaną spłacone przez rząd, a odroczenie pożyczki ustanie po danym okresie.

Jak długo muszę korzystać z pożyczki PPP??

Ośmiotygodniowy okres na wykorzystanie środków z PPP został wydłużony do 24 tygodni. Poprzednio musiałeś przeznaczyć co najmniej 75% środków na wynagrodzenia. Teraz musisz wydać tylko 60% środków na wynagrodzenia.

Czy PPP jest nadal dostępne 2022?

Jest jeszcze czas na złożenie wniosku o umorzenie kredytu PPP dla wielu beneficjentów. Na dzień 24 kwietnia 2022 roku 96% pożyczek PPP na rok 2020 i 81% pożyczek PPP na rok 2021 zostało całkowicie lub częściowo umorzonych. Tak wynika z najnowszego raportu SBA Forgiveness Platform Lender Submission.

Czy PPP wróci w 2022 r?

Jeśli nigdy nie otrzymałeś pożyczki PPP i zastanawiasz się, czy będzie kolejna pożyczka PPP na rok 2022, wydaje się to bardzo mało prawdopodobne. Nic nie zostało ogłoszone.

Co się stanie, jeśli nie będziesz w stanie spłacić kredytu PPP?

Po pierwsze, pożyczkodawca będzie starał się o zapłatę od firmy za zaległe saldo pożyczki. Jednakże, jeśli firma nie może zapłacić pełnej kwoty, pożyczkodawca przejmuje zabezpieczenie zastawione przez firmę. Twoje aktywa biznesowe mogą nie mieć dużej wartości. W takim przypadku, pożyczkodawca zrezygnuje z zabezpieczenia.

Jak mogę uniknąć spłaty pożyczki PPP?

Skorzystaj z poniższych wskazówek, jak upewnić się, że Twój kredyt PPP zostanie umorzony, aby rozpocząć pracę:
  1. Wykorzystaj je na wydatki kwalifikowane.
  2. Utrzymuj liczbę pracowników na wysokim poziomie*
  3. Nie zmniejszaj wynagrodzenia pracownika o więcej niż 25%*
  4. Dokumentuj wszystko.
  5. Porozmawiaj z pożyczkodawcą.
  6. Złóż wniosek o umorzenie kredytu.

Kto nie kwalifikuje się do otrzymania pożyczki PPP?

Pożyczka PPP na pierwsze ciągnięcie, jeśli nie masz pracowników

(Jeśli używasz 2020 do obliczania kosztów wynagrodzeń i nie złożyłeś jeszcze deklaracji 2020, wypełnij ją i oblicz wartość.) Jeśli kwota ta wynosi ponad $100,000, należy ją zmniejszyć do $100,000. Jeśli zarówno Twój zysk netto, jak i dochód brutto wynoszą zero lub mniej, nie kwalifikujesz się do otrzymania pożyczki PPP.