Czy pożyczki PPP muszą być spłacane?

Czy pożyczki PPP muszą być spłacane?


Czy pożyczki PPP są długoterminowe czy krótkoterminowe?

Księgowość zadłużenia

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KLASYFIKACJI TERMINÓW: Przy pierwszym pomiarze, pożyczki powinny być traktowane jako długoterminowe odpowiedzialność z powodu pięcioletniego okresu kredytowania PPP. Wniosek ten zakłada, że żadne kwoty nie zostaną spłacone przez rząd, a odroczenie kredytu ustanie po upływie odpowiedniego okresu.

Jak długo muszę korzystać z pożyczki w ramach PPP?

Ośmiotygodniowy okres na wykorzystanie swoich środków z PPP został wydłużony do 24 tygodnie. Wcześniej musiałeś wydać co najmniej 75% środków na wynagrodzenia. Teraz musisz wydać tylko 60% środków na wynagrodzenia.

Czy PPP jest nadal dostępne 2022?

Jeśli nigdy nie otrzymałeś pożyczki PPP i zastanawiasz się, czy będzie kolejna pożyczka PPP na 2022 rok, wydaje się to bardzo mało prawdopodobne. Nic nie zostało ogłoszone.

Czy kredyt w ramach PPP może być wykorzystany na cokolwiek?

Na co mogę wydać moje fundusze w ramach PPP? Ogólnie rzecz biorąc, fundusze PPP mogą być wykorzystane na cztery cele: płace, odsetki od kredytów hipotecznych, czynsz/wynajem, oraz media. Płaca powinna być głównym przeznaczeniem pożyczki.

Co się stanie jeśli nie będziesz w stanie spłacić pożyczki PPP?

Po pierwsze, pożyczkodawca będzie starał się o zapłatę od firmy za zaległe saldo pożyczki. Jeśli jednak firma nie może zapłacić pełnej kwoty, pożyczkodawca dokona zajęcia zabezpieczeń zastawionych przez firmę. Twoje aktywa biznesowe mogą nie mieć dużej wartości. W takim przypadku pożyczkodawca zrezygnuje z zabezpieczenia.

Jak mogę uniknąć spłaty pożyczki PPP??

Skorzystaj z poniższych wskazówek, jak upewnić się, że twoja pożyczka PPP zostanie umorzona, aby rozpocząć:
  1. Wykorzystaj je na wydatki kwalifikowane.
  2. Utrzymanie liczby pracowników w górze*
  3. Nie zmniejszaj wynagrodzenia pracownika o więcej niż 25%*
  4. Udokumentuj wszystko.
  5. Porozmawiaj ze swoim pożyczkodawcą.
  6. Ubieganie się o umorzenie pożyczki.

Kto nie kwalifikuje się do otrzymania pożyczki PPP?

Pożyczka PPP na pierwsze ciągnięcie, jeśli nie masz pracowników

(Jeśli używasz 2020 do obliczenia kosztów wynagrodzenia i nie złożyłeś jeszcze deklaracji 2020, wypełnij ją i oblicz wartość.) Jeśli kwota ta jest wyższa niż $100,000, zmniejsz ją do $100,000. Jeśli zarówno twój zysk netto, jak i dochód brutto są zerowe lub mniejsze, nie kwalifikujesz się do pożyczki PPP.