Czy pożyczka PPP może zostać umorzona??

Czy pożyczka PPP może zostać umorzona??


Kto kwalifikuje się do umorzenia kredytu PPP?

Dla Pożyczkobiorców

Kredytobiorcy Paycheck Protection Program (PPP) mogą kwalifikować się do umorzenia kredytu jeśli środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wynagrodzeń, spłatę odsetek od kredytu hipotecznego, czynsz lub media w okresie 8 lub 24 tygodni po wypłacie kredytu.

Czy kredyt PPP musi być spłacony?

Pożyczki PPP (pełna kwota główna i wszelkie naliczone odsetki) mogą być w pełni umorzone, co oznacza nie muszą być spłacane. Jeśli nie złożysz wniosku o umorzenie, będziesz musiał spłacić pożyczkę.

Jak działają umarzalne pożyczki PPP?

Co najmniej 60% pożyczki musi być wykorzystane na koszty płacowe.

Wydają oni jednak tylko $9,000 na wynagrodzenia. Jest to 75% minimalnych kosztów wynagrodzeń wymaganych do pełnego przebaczenia, więc ich kwota przebaczenia wynosi 75% pożyczki. Oznacza to, że $15,000 z $20,000 pożyczki zostaje umorzone, a oni muszą spłacić pozostałe $5,000.

Co się stanie, jeśli nie spłacisz PPP?

Po pierwsze, pożyczkodawca będzie starał się o zapłatę od firmy za zaległe saldo pożyczki. Jeśli jednak firma nie jest w stanie spłacić pełnej kwoty, pożyczkodawca dokona egzekucji na zabezpieczeniu zastawionym przez firmę. Twoje aktywa biznesowe mogą nie mieć dużej wartości. W takim przypadku pożyczkodawca zrezygnuje z zabezpieczenia.

Jak spłacane są pożyczki PPP?

Wszystkie kredyty PPP mają oprocentowanie 1%, przy czym kredyty wydane przed 5 czerwca zapadają po dwóch latach, a kredyty wydane po 5 czerwca zapadają po pięciu latach. Zasadniczo, Pożyczki PPP wydane przed 5 czerwca 2020 roku muszą być spłacone w ciągu dwóch lat, a pożyczki wydane po tym terminie muszą być spłacone w ciągu pięciu lat.

Czy PPP jest ponownie otwarte w 2022 roku?

Jeśli nigdy nie otrzymałeś pożyczki PPP i zastanawiasz się czy będzie kolejna pożyczka PPP na rok 2022, wydaje się to bardzo mało prawdopodobne. Nic nie zostało ogłoszone.

Czy pożyczki PPP muszą być spłacane przez osoby samozatrudnione?

Spłać swoją pożyczkę w wysokości 1% w ciągu najbliższych dwóch do pięciu lat: Jeśli zaciągnąłeś kredyt przed wejściem w życie ustawy o elastyczności PPP 5 czerwca 2020 roku, masz dwa lata na spłatę salda kredytu. Jeśli wziąłeś pożyczkę po tej dacie, będziesz miał pięć lat. Pożyczki PPP są oprocentowane na 1% przez ten okres czasu.