Czy pożyczka PPP jest umorzona?

Czy pożyczka PPP jest umorzona?


Co oznacza skrót PPP?

Program Ochrony Płac
Pożyczka wspierana przez SBA, która pomaga firmom utrzymać zatrudnienie podczas kryzysu COVID-19. Uwaga: Na stronie Paycheck Protection Program (PPP) zakończył się 31 maja 2021 r. Istniejący kredytobiorcy mogą kwalifikować się do umorzenia kredytu PPP.

Co to jest pożyczka PPP i jak to działa?

Pożyczki PPP są wydawane przez prywatnych pożyczkodawców i unie kredytowe, a następnie są wspierane przez Small Business Administration (SBA). Podstawowym celem PPP jest zachęcenie małych firm do utrzymania pracowników na liście płac i/lub ponownego zatrudnienia zwolnionych pracowników, którzy stracili wynagrodzenie z powodu zakłóceń COVID-19.

Czy pożyczka PPP wraca 2022?

Możesz złożyć wniosek bezpośrednio do urzędników SBA o wybaczenie aplikacji w dowolnym czasie po zakończeniu okresu objętego ubezpieczeniem, gdzie nie musisz czekać 10 miesięcy. Jeśli zastanawiasz się nad otrzymaniem nowej pożyczki PPP w 2022 roku od teraz nie ma oficjalnego ogłoszenia od rządu.

Co kwalifikuje Cię do pożyczki PPP?

Kwalifikowalność pożyczki 2021 PPP
  • Twoja firma działała przed 15 lutego 2020 r.
  • Twoja firma jest nadal otwarta i działa.
  • Masz nie więcej niż 500 pracowników.
  • Jeśli Twoja firma ma wiele lokalizacji, nie masz więcej niż 500 pracowników na lokalizację.

Kto nie kwalifikuje się do otrzymania pożyczki PPP?

Pożyczka PPP na pierwsze ciągnięcie, jeśli nie masz pracowników

(Jeśli używasz 2020 do obliczania kosztów płac i nie złożyłeś jeszcze deklaracji 2020, wypełnij ją i oblicz wartość.) Jeśli ta kwota jest wyższa niż $100,000, zmniejsz ją do $100,000. Jeśli zarówno twój zysk netto, jak i dochód brutto wynoszą zero lub mniej, nie kwalifikujesz się do pożyczki PPP.

Jak spłacane są kredyty PPP?

Wszystkie pożyczki PPP mają oprocentowanie 1%, przy czym pożyczki wydane przed 5 czerwca zapadają po dwóch latach, a pożyczki wydane po 5 czerwca zapadają po pięciu latach. Zasadniczo, Kredyty PPP wydane przed 5 czerwca 2020 roku muszą być spłacone w ciągu dwóch lat, a kredyty wydane po tym terminie muszą być spłacone w ciągu pięciu lat.

Co to jest pensja PPP?

Dla kredytobiorców wybierających 24-tygodniowy okres objęty ubezpieczeniem, maksymalna kwota wynagrodzenia właściciela jest ograniczona do 2.5 miesięcy wynagrodzenia w 2019 roku (do 20 833 dolarów) lub w przypadku osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, 2.5-miesięcznej wartości zysków netto z 2019 roku (do 20 833 USD).