Czy pożyczka EIDL zostanie umorzona?

Czy pożyczka EIDL zostanie umorzona?


Jak mogę spłacić moją pożyczkę SBA EIDL??

Dokonać płatności czekiem lub przekazem pieniężnym, płatnym na konto “U.S. Small Business Administration.” Wpisz swój 10-cyfrowy numer pożyczki SBA w polu memo na czeku lub przekazie pieniężnym. Wyślij swoją płatność do: U.S. Small Business Administration, P.O. Box 3918, Portland, OR 97208-3918.

Co się stanie jeśli nie będziesz w stanie spłacić pożyczki EIDL?

SBA lub Twój pożyczkodawca podejmą działania prawne: Jeśli nie jesteś w stanie spłacić żadnych pieniędzy w określonym czasie, SBA przejrzy twoje finanse biznesowe (i ewentualnie osobiste). Jeśli mogą zidentyfikować pieniądze, które mogą być wykorzystane do spłaty pożyczki, mogą rozpocząć postępowanie sądowe.

Czy jesteś osobiście odpowiedzialny za pożyczkę EIDL?

Tak. Czy muszę dostarczyć osobistą gwarancję na pożyczki EIDL?? SBA zrzekł się osobistej gwarancji na zaliczki i pożyczki poniżej $200,000. Dla kwot pożyczek powyżej $200,000, SBA może wymagać osobistych gwarancji.

Czy mogę kupić samochód z pożyczką EIDL?

Czy mogę użyć kredytu EIDL do zakupu nowego pojazdu, jeśli pojazd jest podstawą mojego biznesu?? Tak. Jeśli normalnie kupiłbyś nowy pojazd, aby zastąpić stary, jest to uważane za normalny wydatek operacyjny.

Czy mogę umieścić moją pożyczkę EIDL na koncie oszczędnościowym??

Odpowiedź brzmiała “nie.” Dokładniej, odpowiedź brzmiała “Fundusze EIDL nie mogą być zdeponowane na kontach oprocentowanych.” To znaczy, “nie” dla rachunku maklerskiego. “Nie” dla rachunku rynku pieniężnego. “Nie” dla konta oszczędnościowego. I, technicznie rzecz biorąc, jest to nawet “nie” dla oprocentowanego konta czekowego.

Czy mogę użyć EIDL do zakupu nieruchomości?

Fundusze EIDL mogą być użyte do kupna/rozpoczęcia innego biznesu

To też jest nieprawda. Środki EIDL nie mogą być wykorzystane na rozpoczęcie lub zakup innego biznesu. Program pożyczkowy EIDL jest jednym z kredytów klęskowych SBA, więc jest przeznaczony do wykorzystania w celu odzyskania i odbudowy z katastrofy gospodarczej spowodowanej pandemią.

Ile mogę zapłacić sobie z kredytu EIDL?

A: Tak. Kwota, którą możesz wypłacić sobie na liście płac, nie jest uzależniona od rzeczywistego dochodu przez te 8 tygodni. Możesz zarabiać tyle samo, co przed COVID-19 i nadal płacić sobie maksymalne dopuszczalne wynagrodzenie z PPP. Innymi słowy, powiedzmy, że twój średni tygodniowy zysk z 2019 roku wynosił 2 000 USD.